Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Co czytać? – Wszystko!

Co czytać? – Wszystko!

„Co czytać? – Wszystko. Jeżeli się pragnie wyciągać pożytek z czytania, wyciąga się go z każdego czytania. Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów” (Jarosław Iwaszkiewicz).

W ramach rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono do biblioteki Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej 631 książek. Z tego 84 % zakupów stanowią nowości czytelnicze proponowane i poszukiwane przez młodzież, a 16% stanowią brakujące lektury.

Zakup książek do biblioteki szkolnej zaopiniowany został przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski działające przy Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. Wykaz tytułów książek, które biblioteka szkolna zamierzała kupić, powstał w wyniku rozmów z czytelnikami, przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców ankiet , plebiscytu pod tytułem „Książkowe przeboje” oraz skrzynki życzeń.

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów. Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach. Biblioteka szkolna prowadzi akcje promujące czytelnictwo „Wypożycz książkę na ferie”, „Zrób sobie prezent na Święta – wypożycz książkę”,czy „ Na wakacje z książką”. Do każdej akcji przygotowywane są propozycje książek do wypożyczenia oraz ich recenzje, wyświetlane na szkolnych wyświetlaczach LCD.

Społeczność szkolna bardzo aktywnie włączyła się w promocję zakupionych nowości przygotowując plakaty, recenzje, selfie z książką, sleeveface, prezentacje multimedialne, ekspozycje. Młodzież częściej wypożycza książki, co skutkuje wzrostem czytelnictwa o 15%. Chętnie angażuje się w akcje i projekty czytelnicze. W bibliotece znajduje się duży wybór nowości czytelniczych, które spełniają oczekiwania uczniów.

Wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

 1. Światowy Dzień Poezji – Event poetycki „Włącz poezję” we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Limanowej.

Celem eventu była promocja czytania i pisania poezji. W ramach wydarzenia były przeprowadzone konkursy: Pisać każdy może…, oraz Sprawdź swoją wiedzę i poetyckie możliwości!. Czytane były wiersze m.in. Jana Twardowskiego, Edwarda Stachury, Wisławy Szymborskiej,a w gablocie bibliotecznej prezentowana była twórczość poetycka uczennicy kl. I M pt. Poezja jest wtedy, gdy…

 1. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Celem obchodzonego święta w bibliotece szkolnej była promocja czytelnictwa i uświadomienie, że prawa autorskie są chronione. Z tej okazji młodzież przygotowała kampanię informacyjną, która była zaprezentowana na szkolnych wyświetlaczach LCD i w gablocie bibliotecznej. Został przeprowadzony konkurs czytelniczy pt. Jak powstała książka?

 1. Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem Książka to przyszłość we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Limanowej.

W programie obchodów Święta były: krzyżówki czytelniczo-literackie, konkursy Z jakiej książki pochodzi ten fragment?, czy też Złóż życzenia bibliotece. Zorganizowany został również event czytelniczy promujący książki Joanny Chmielewskiej, w ramach którego młodzież rozwiązywała krzyżówkę z twórczości pisarki i zapoznała się z wystawą jej książek dostępnych w bibliotece.

 1. Zorganizowanie konkursu czytelniczego z Mitologii Jana Parandowskiego.
 1. Zorganizowanie konkursu czytelniczego: Wiedźmin – Ostatnie życzenie Andrzeja Sapkowskiego.
 1. Czytam i polecam – szkolny konkurs na recenzję książki.
 1. Ekspozycje przygotowywane we współpracy z uczniami:
 • Comiesięczne kalendarium ważnych rocznic.
 • Twórcy Niepodległej.
 • Miej serce i patrzaj w serce – 220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza.
 • Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? – najpiękniejsza poezja świąteczna.
 1. Galeria jednego autora – prezentacja twórczości na szkolnych wyświetlaczach LCD:
 • Jan Parandowski – piewca antycznego świata
 • Joanna Chmielewska – pisarka i scenarzystka
 • Andrzej Sapkowski – twórca Wiedźmina 
 1. Strefa literatury dla wszystkich – promocja nowości na szkolnych wyświetlaczach LCD:
 • Współczesna literatura polska
 • Fantasy, fantastyka, science-fiction
 • Kryminał
 • Historia ludzkimi losami pisana
 • Rozwój osobisty
 • I pomyśl jakie to dziwne… – poezja

W każdym oddziale zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne na temat: Roli czytania w życiu człowieka pod hasłem W bibliotece o bibliotekach i czytaniu. Realizowane były projekty edukacyjne:

 1. Polecam Ci książkę! Celem projektu było uświadomienie wartości czytania, kształtowanie pozytywnego nastawienia do czytania, rozbudzenie zainteresowania różnymi rodzajami książek, zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki, dzielenie się preferencjami czytelniczymi, tworzenie listy polecanych książek. W ramach projektu zostały wykonane przez uczniów recenzje, plakaty, selfie z książką, sleeveface, prezentacje polecanych książek. Wykonane prace zaprezentowane zostały w gablotach bibliotecznych, w „Galerii biblioteki”, wyświetlaczach LCD.
 1. Nie daj się! Ucz się skuteczniej. Projekt realizowano we współpracy z psychologiem szkolnym. Celem projektu było zapoznanie uczniów z warunkami efektywnego uczenia się, podstawowymi typami czytania oraz wskazanie złych nawyków czytelniczych. Podczas spotkań z młodzieżą zaprezentowane zostały książki dotyczące usprawniania czytania i zapamiętywania, rozwiązywania własnych problemów, ćwiczeń relaksacyjnych, budowania poczucia własnej wartości. Młodzież w ramach projektu przygotowała recenzje książek, plakaty i fotografie promujące wydawnictwa książkowe.

W ramach prowadzonej akcji podjęta została współpraca z:

 1. Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu Filia w Limanowej:
 • Podpisanie porozumienia o współpracy w roku szkolnym 2018/2019. Porozumienie dotyczy współpracy z biblioteką szkolną w zakresie upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród młodzieży oraz realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Konsultacja zakupów nowości książkowych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Współorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo (np. event czytelniczy).
 • Przystąpienie do akcji „Podejmij Wyzwanie Czytelnicze – 100 książek na 100-lecie Niepodległości.
 • Wymiana informacji w zakresie planowanych imprez czytelniczych.
 • Udział nauczycieli bibliotekarzy w organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w szkoleniach, warsztatach.
 • Korzystanie z indywidualnych i zbiorowych konsultacji z  zakresu bibliotekarstwa i promocji czytelnictwa.
 1. Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej:
 • Konsultacja zakupów nowości książkowych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Udział w organizowanej wystawie fotograficznej „Tu i teraz”, spotkaniu autorskim z poetą Kazimierzem Burnatem (wręczenie wyróżnienia dla uczennicy naszej szkoły za udział w Międzynarodowym Konkursie Poezji Słowiańskiej), konkursie fotograficznym Z obiektywem przez Powiat, monodramie poetycko-muzycznym Przed zapaleniem choinki (GBP w Tymbarku).
 • Zapoznanie młodzieży z ofertą czytelniczą MBP w Limanowej.
 • Wymiana informacji w zakresie planowanych imprez czytelniczych i konkursów.
Skip to content