Zdrowie to Twój Skarb – kolejna edycja Konkursu Prozdrowotnego

Zdrowie to Twój Skarb – kolejna edycja Konkursu Prozdrowotnego

Konkurs Prozdrowotny „Zdrowie to Twój Skarb”

Honorowy Patronat: „ Mieczysław Uryga  – Starosta Limanowski”

Rusza kolejna, XII edycja Konkursu „Zdrowie to Twój Skarb”. W tym roku hasło przewodnie konkursu brzmi:  

„Kocham życie – dbam o zdrowie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

W obecnej edycji młodzież klas ósmych szkoły podstawowej i gimnazjalistów zapraszamy do udziału w konkursie prac plastycznych w formie plakatu na temat „Kocham życie – dbam o zdrowie”.

Natomiast młodzież ponadgimnazjalną zapraszamy do udziału w teście, obejmującym wiadomości dotyczące budowy, funkcjonowania i chorób układu rozrodczego, rozmnażania i rozwoju człowieka, higieny ciąży i planowania rodziny opracowanym przez panią Ewę Wątrobę, przedstawiciela Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Limanowej.

Szkoły podstawowe i gimnazjalne, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, prosimy o przesłanie prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na udział w konkursie na adres organizatora do dnia 4 marca 2019 r.                                          

  Szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać uczestników do 15 marca 2019 r.                 

 Finał konkursu odbędzie się  5 kwietnia 2019 r. w budynku B naszej szkoły.

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszystkie szkoły biorące udział w konkursie  – dyplomy.

                                                                                     Koordynator konkursu

                                                                                                Danuta Rosiek

Do pobrania:

  1. Szczegółowy regulamin konkursu – szkoła podstawowa i gimnazjum.
  2. Szczegółowy regulamin konkursu – szkoła ponadgimnazjalna.
  3. Zakres tematyczny testu i proponowana literatura.
  4. Formularze zgłoszenia.
  5. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.
  6. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie.
  7. Klauzula obowiązku informacyjnego.

Szczegóły dotyczące konkursu i materiały do pobrania:

 https://www.zsnr1.limanowa.pl/projekty/konkurs-prozdrowotny-zdrowie-to-twoj-skarb/

                                                                                    

Skip to content