Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Konkurs Prozdrowotny „Zdrowie to Twój Skarb”

2019/2020

Konkurs Prozdrowotny „Zdrowie to Twój Skarb”

Honorowy Patronat: „ Mieczysław Uryga  – Starosta Limanowski”

Rusza kolejna, XIII edycja Konkursu „Zdrowie to Twój Skarb”. W tym roku     hasło przewodnie brzmi:  „Choroby zakaźne – zaszczep się wiedzą”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  i szkół średnich  z terenu powiatu limanowskiego.

W obecnej edycji młodzież klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na hasło i plakat promujący zdrowy styl życia.

Natomiast młodzież szkół średnich zapraszamy do udziału w teście obejmującym wiadomości dotyczące czynników chorobotwórczych (wirusów, bakterii, protistów i grzybów) wywołujących choroby zakaźne człowieka, opracowanym przez panią mgr Ewę Wątrobę przedstawiciela Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Limanowej.

Szkoły podstawowe , które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, prosimy o przesłanie prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia  i zgodą na udział w konkursie na adres organizatora do dnia 13 marca 2020 r.    Szkoły średnie mogą zgłaszać uczestników do 20 marca 2020 r.  Finał konkursu odbędzie się  3 kwietnia 2020 r. w budynku B naszej szkoły.

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszystkie szkoły biorące udział w konkursie dyplomy.

 

                                                                                     Koordynator konkursu

                                                                                                Danuta Rosiek

 

Do pobrania:

formularz zgłoszenia-

zgoda przedstawiciela ustawowego

formularz 2 zgoda pelnoletniego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – Liceum

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – szkoła podstawowa

klauzula informacyjna

REGULAMIN 2020- liceum

REGULAMIN szkoła podstawowa 2020

Zagadnienia i literatura

 

2018/2019

Konkurs Prozdrowotny „Zdrowie to Twój Skarb”

Honorowy Patronat: „ Mieczysław Uryga  – Starosta Limanowski”

Rusza kolejna, XII edycja Konkursu „Zdrowie to Twój Skarb”. W tym roku     hasło przewodnie brzmi:  „Kocham życie – dbam o zdrowie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych         i ponadgimnazjalnych   z terenu powiatu limanowskiego.

W obecnej edycji młodzież klas ósmych szkoły podstawowej i gimnazjalną zapraszamy do udziału w konkursie prac plastycznych w formie plakatu na temat „Kocham życie – dbam o zdrowie”.

Natomiast młodzież ponadgimnazjalną zapraszamy do udziału w teście obejmującym wiadomości dotyczące budowy, funkcjonowania i chorób układu rozrodczego, rozmnażania i rozwoju człowieka, higieny ciąży i planowania rodziny opracowanym przez panią mgr Ewę Wątrobę przedstawiciela Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Limanowej.

Szkoły podstawowe i gimnazjalne, które zadeklarują udział swoich uczniów      w konkursie, prosimy o przesłanie prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia  i zgodą na udział w konkursie na adres organizatora do dnia 4 marca 2019 r.                                           

 Szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać uczestników do 15 marca 2019 r.   Finał konkursu odbędzie się  5 kwietnia 2019 r. w budynku B naszej szkoły.

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszystkie szkoły biorące udział w konkursie dyplomy.

                                                                                     Koordynator konkursu

                                                                                                Danuta Rosiek

Materiały:

formularz 1 – zgoda przedstawiciela ustawowego

formularz 2 zgoda pelnoletniego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – Liceum

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – gimnazjum

klauzula informacyjna

REGULAMIN 2019- liceum

REGULAMIN gimnazjum 2019

Zagadnienia i literatura


2017/2018

Rusza kolejna, X edycja Konkursu „Zdrowie to Twój Skarb”. W tym roku tematem przewodnim jest hasło „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

W obecnej edycji młodzież gimnazjalną zapraszamy do udziału w konkursie prac plastycznych w formie plakatu na temat „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”.

Natomiast młodzież ponadgimnazjalną zapraszamy do udziału w teście obejmującym wiadomości dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych i nowotworowych opracowanym przez Oświatę Zdrowotną i Promocję Zdrowia PSSE w Limanowej.

Szkoły gimnazjalne, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, prosimy o przesłanie prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia na adres organizatora konkursu do dnia 10 marca 2017 r, szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać uczestników do 17 marca 2017 r. Finał konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. w budynku A naszej szkoły.

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszystkie szkoły biorące udział w konkursie dyplomy.

Koordynator konkursu
mgr Danuta Rosiek

Szczegółowy regulamin konkursu, zagadnienia i literatura oraz formularz zgłoszenia jest do pobrania poniżej:

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie

Regulamin dla gimnazjum

Regulamin dla liceum

Formularz zgłoszeniowy gimnazjum

Formularz zgłoszeniowy liceum

Zagadnienia i literatura do konkursu

Skip to content