Konkurs Prozdrowotny “Zdrowie to Twój Skarb”

Rusza kolejna, X edycja Konkursu „Zdrowie to Twój Skarb”. W tym roku tematem przewodnim jest hasło „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

W obecnej edycji młodzież gimnazjalną zapraszamy do udziału w konkursie prac plastycznych w formie plakatu na temat „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”.

Natomiast młodzież ponadgimnazjalną zapraszamy do udziału w teście obejmującym wiadomości dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych i nowotworowych opracowanym przez Oświatę Zdrowotną i Promocję Zdrowia PSSE w Limanowej.

Szkoły gimnazjalne, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, prosimy o przesłanie prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia na adres organizatora konkursu do dnia 10 marca 2017 r, szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać uczestników do 17 marca 2017 r. Finał konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. w budynku A naszej szkoły.

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszystkie szkoły biorące udział w konkursie dyplomy.

Koordynator konkursu
mgr Danuta Rosiek

Szczegółowy regulamin konkursu, zagadnienia i literatura oraz formularz zgłoszenia jest do pobrania poniżej:

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie

Regulamin dla gimnazjum

Regulamin dla liceum

Formularz zgłoszeniowy gimnazjum

Formularz zgłoszeniowy liceum

Zagadnienia i literatura do konkursu