Ruszyła XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Ruszyła XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Początek stycznia jest czasem, w którym w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczynają się  eliminacje etapu podstawowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej do tegorocznej XXXIV edycji zgłosiło się 75 uczniów  z klas licealnych (1C, 1P) oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych (2G, 3G2).

Do eliminacji stopnia wojewódzkiego zakwalifikowało się trzech uczniów, którzy uzyskali wynik minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym. W naszej szkole są to: Szymon Filipiak – klasa 3G2, Marzena Hybel  – klasa 2G i Łukasz Liptak – klasa 2G.

Opiekunem uczniów i organizatorem szkolnych eliminacji XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej była pani Anna Giemza.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie!

Główny Komitet Organizacyjny z dumą przyznaje, że ta olimpiada cieszy się największą popularnością wśród 55 olimpiad istniejących  w Polsce. Każdego roku w skali kraju bierze w niej udział blisko 33 tysiące uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów.

Jednocześnie należy podkreślić, że w uznaniu poziomu wiedzy oraz umiejętności łączenia teorii z praktyką w ochronie środowiska, senaty 64 wyższych uczelni państwowych przyznały finalistom i laureatom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze.

Lista uczelni dostępna jest na stronie www.ekoolimpiada.pl

Skip to content