Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Wypełnij ankietę dotyczącą Strategii Rozwoju Powiatu

Wypełnij ankietę dotyczącą Strategii Rozwoju Powiatu

Powiat Limanowski podjął prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2019-2025. Jednym z pierwszych etapów merytorycznych prac nad tym dokumentem jest rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców. Temu służy niniejsza ankieta.

Moderatorem całego procesu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Prace polegać będą na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy oraz realizację aspiracji wspólnoty lokalnej całego Powiatu Limanowskiego.

Aby cele i zadania Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025 były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców, zorganizowane zostało niniejsze badanie ankietowe, dotyczące warunków życia i jakości usług publicznych w Powiecie.

Ankieta pozwoli władzom samorządowym poznać poglądy i opinie mieszkańców. Podkreślamy, że jest ona całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana. Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzymy, że pytania w niej zawarte okażą się dla Państwa interesujące.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/369023/strategia-rozwoju-powiatu-limanowskiego-zbieranie-opinii.html

Skip to content