„Rekord dla Niepodległej”

„Rekord dla Niepodległej”

Dnia 9 listopada 2018 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, której celem było wspólne odśpiewanie czterozwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli szkół w kraju i za granicą.

Uroczyste odśpiewanie hymnu miało miejsce na hali sportowej pod przewodnictwem pani Dyrektor Joanny Rudek i pana Stanisława Dębskiego oraz przed budynkiem B, gdzie prowadzącą była pani Ewa Kulig. Dokładnie o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna w podniosłym nastroju wykonała hymn narodowy.

„Hymn państwowy Rzeczypospolitej [..] liczy 221 lat. Powstał jako pieśń Legionów Polskich gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, walczących o odzyskanie naszej wolnej Ojczyzny ramię w ramię z żołnierzami napoleońskiej Francji. Mazurek Dąbrowskiego opowiada o epizodach zmagań o niepodległość: o czasach potopu szwedzkiego i insurekcji kościuszkowskiej. Przez stulecia śpiew Jeszcze Polska nie zginęła towarzyszył naszym przodkom w kolejnych wojnach i powstaniach, strajkach i manifestacjach. Dziś, kiedy cieszymy się suwerennością i wszelkimi swobodami, towarzyszy nam w radosnym świętowaniu” – te słowa towarzyszyły nam w czasie uroczystego spotkania i są fragmentem listu Prezydenta Rzeczypospolitej – Andrzeja Dudy.

Jak podaje MEN w akcji „Rekord dla Niepodległej” wzięło udział 5 mln uczniów, 500 tys. nauczycieli z 25 tys. szkół.  

Zachęcamy, aby hymn odśpiewać także w niedzielę 11 listopada wraz z bliskimi czy znajomi oraz na czas świętowania przyozdobić domy biało-czerwoną flagą.

Skip to content