Zawodowy GPS – zaproszenie do udziału w konkursie

Zawodowy GPS – zaproszenie do udziału w konkursie

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej zaprasza młodzież gimnazjalną klas trzecich oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego do udziału w kolejnej, IV już edycji konkursu Zawodowy GPS.
Udział w konkursie ma na celu zachęcenie uczniów do wyboru właściwej ścieżki kariery oraz poszerzenie zainteresowań zawodowych z danej branży.
Konkurs będzie odbywać się dwuetapowo:
• I etap – 29.11.2018 r. (etap on-line)
• II etap – 04.01.2019 r. (etap szkolny w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej).
Rejestracja uczestników odbywa się w formie on-line w terminie do 26.11.2018 r. Po dokonaniu rejestracji na formularzu, uczeń biorący udział w konkursie wybiera jedną spośród branż wymienionych poniżej:

     ..1. Branża budowlana:
• elementy budynków i budowli,
• etapy powstawania budynków,
• sucha zabudowa wnętrz,
• narzędzia i sprzęt budowlany.
         ..2. Branża geodezyjna:
• mapy i ich rodzaje,
• pomiary liniowe,
• pomiary kątowe,
• przyrządy pomiarowe stosowane w geodezji.
         ..3. Branża ekonomiczna:
• podatki,
• pieniądz,
• dokumentacja pracownicza,
• obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych.
            ..4. Branża handlowa:
• towar jako przedmiot handlu,
• obsługa klientów,
• marketing – narzędzia promocji,
• organizacja i formy sprzedaży.
             ..5. Branża gastronomiczna:
• kuchnie świata,
• witaminy w żywieniu człowieka,
• diety alternatywne,
• zasady zdrowego żywienia.
             ..6. Branża hotelarska:
• recepcja sercem hotelu,
• najlepsze hotele w Małopolsce,
• usługi dodatkowe w hotelach,
• produkty regionalne województwa małopolskiego.
              ..7. Branża zoologiczno – weterynaryjna:
• zoologia,
• pielęgnacja zwierząt,
• rasy zwierząt,
• anatomia zwierząt.

Uczeń przygotowujący się do I etapu konkursu wykorzystuje własne materiały z wybranej dziedziny, natomiast przygotowując się do II etapu korzysta z treści źródłowych umieszczonych na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl
Dla laureatów konkursu już po raz kolejny przygotowano atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin oraz harmonogram znajduje się na stronie internetowej www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl
W sprawach organizacyjnych zapytania należy kierować do nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej pani mgr Agaty Stochel (tel. 508-105-991; e-mail: stochel.agata@gmail.com).

Skip to content