Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

XVIII Dzień Papieski w naszej szkole

XVIII Dzień Papieski w naszej szkole

16 października 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej odbył się XVIII Dzień Papieski. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym
w Limanowej-Sowlinach pod przewodnictwem księdza Piotra Biesia.

Ksiądz Piotr nawiązał do pięknego życia naszego rodaka, papieża, Św. Jana Pawła II, który w bardzo młodym wieku stracił matkę, ale ufając Bogu oddał mu całe swoje życie. Wspominał  również o swoim pobycie w Watykanie na pogrzebie Św. Jana Pawła II.

Po zakończonej Mszy Świętej nastąpił występ artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 3G2 oraz grupy muzycznej Consonans. W przedstawieniu brali udział: Mariola Kruczek, Weronika Gutowska, Maria Urbańska, Jarosław Kulig oraz Krystian Sułkowski.

Uczniowie w swoim programie artystycznym ukazali najważniejsze fragmenty z pontyfikatu papieża oraz wybrane przemówienia, które wygłaszał do Polaków.

Jan Paweł II szczególnie ukochał młodzież. Mówił: „ Od Was zależy jutrzejszy dzień. (…) Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie, któremu na imię Polska. Jest to doświadczenie trudne, jedno z trudniejszych w świecie, w Europie,
w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności.
Z tego trudnego doświadczenia, któremu na imię Polska, można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości wiary, wolności ducha, siły przekonań. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze. Bądźcie wierni Matce pięknej miłości. Zaufajcie jej kształtując waszą własną miłość, tworząc wasze rodziny. Niech Chrystus pozostanie dla was Drogą, Prawdą i Życiem”.

Skip to content