Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Rekolekcje dla maturzystów

Rekolekcje dla maturzystów

W dniach od 12 do 14 października tego roku maturzyści naszych szkół mieli możliwość uczestnictwa w specjalnie dla nich przygotowanych rekolekcjach. Klimat decyzji, dotyczących kształtu i kierunku przyszłego życia, przed którymi teraz stają, wydaje się wprost domagać czasu na ciszę, na refleksję, zastanowienie się i na konsultację z Bogiem. Ponieważ chętnych zgłosiło się więcej niż udostępniono nam miejsc w Domu Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem, to musiała powstać alternatywa drugiego ośrodka. I tak do Domu Rekolekcyjnego w Gosławicach udali się wraz z księdzem Dariuszem Dziedziakiem i panem Andrzejem Piętoniem maturzyści z 4 T2,4 T1 ,4 G1 i 4 W/T3 , a 92 osoby z  klas 4 b1,  4b2, 4F/H, 4 G2 oraz z 3C,3P i 3 O/M pojechały do Gródka, pod opieką pani Marii Michury, pani Barbary Piórkowskiej, pani Anny Pałki , pani Katarzyny Stach, pani Haliny Stach i s. Joanny Nowińskiej. To był taki faktyczny ,,Czas ogrodnika „. Każdy z nas mógł doświadczyć w swoim wnętrzu jak Bóg myśli w naszych wewnętrznych przestrzeniach i posłuchać Jego rad,
spróbować odkryć Jego propozycje co do naszej codzienności i przyszłości. Wszystkim zapadł w serca i pamięć czas adoracji, ubogacana pięknym śpiewem modlitwa osobista, która swobodnie ciągnęła się do późnych godzin wieczornych. Był to zupełnie inny rodzaj spotkania, porównywalny chyba tylko z wrażeniami, jakich dostarczało nam wielobarwne niebo nad jeziorem w Gródku, cisza Gosławic i piękna przyroda. Ufamy, że to Boże Piękno, którego tam doświadczyliśmy, pozostaje w nas i będzie dochodzić do głosu zwłaszcza przy decyzjach, z jakimi się wciąż konfrontujemy. I bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy stworzyli nam możliwość takiego wyjazdu.

Skip to content