Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Witamy pierwszoklasistów na pokładzie Ekonoma!

Witamy pierwszoklasistów na pokładzie Ekonoma!

25 września był dniem szczególnym dla uczniów klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej – w tym dniu, w czasie akademii połączonej z uroczystym ślubowaniem, ponad trzystu pierwszoklasistów stało się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

Ślubując na sztandary szkół przyrzekali dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, rzetelnie i uczciwie wypełniać swoje szkolne obowiązki, być wiernymi tradycjom naszego narodu oraz z szacunkiem odnosić się do każdego człowieka i wyciągać pomocną dłoń do potrzebujących.

Po uroczystej części oficjalnej nastąpił czas na wesołą zabawę – przewodniczący każdej z klas, jako ich reprezentanci, otrzymali do wykonania zadania, w których z przymrużeniem oka zostały sprawdzone ich wiedza, szybkość, predyspozycje oraz umiejętność dobrej zabawy.

Wszyscy świetnie sobie poradzili z wykonaniem zadań, za co każda klasa została nagrodzona słodkim upominkiem.

Życzymy naszym najmłodszym uczniom owocnej nauki oraz aby nasza szkoła była dla nich miejscem, w którym będą chętnie przebywać, gdzie rozwiną swoje pasje, zdolności i zainteresowania oraz zawrą nowe przyjaźnie.

Skip to content