Projekt „Gra dla przyszłości – planowanie kariery”

Projekt „Gra dla przyszłości – planowanie kariery”

Projekt „Gra dla przyszłości – planowanie kariery” oparty jest o innowacyjne podejście do edukacji poprzez nauczanie. W jego ramach oferowane są szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z małych miejscowości w Małopolsce w obszarze doradztwa zawodowego.  Prowadzone są one przez doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, będących członkami Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE), a przygotowane przy współpracy tychże ze studentami I i II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), będącymi członkami Koła Naukowego Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej.

Koncepcja warsztatu oparta została o autorską grę planszową, która poprzez zabawę pomoże uczestnikom lepiej poznać swoje predyspozycje zawodowe. Gra planszowa skupiać się będzie na odkrywaniu swoich kompetencji zawodowych w relacji do typu osobowości; gracze, przesuwając się po siatce pytań i odpowiedzi ostatecznie docierają do pozycji, gdzie sprawdzają swoje wyniki i otrzymują wskazówki dotyczące tego z 16 typów osobowości bazujących na koncepcji Carla Junga i Isabel Briggs Myers, do którego jest im najbliżej, wraz z sugerowanymi ścieżkami zawodowymi. Wygrywa ten zawodnik, który najtrafniej przewidział swoje cechy przed rozpoczęciem gry.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna to oferta skierowana do wybitnych i ambitnych studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy w trakcie realizowania specjalności wybranego kierunku studiów otrzymują indywidualną opiekę tutorską oraz sami wybierają przedmioty spośród wszystkich dostępnych na Wydziale. System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge i praktykowany jest na wiodących uczelniach na świecie.

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) wprowadzona została na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, który tym samym wpisuje się w nurt edukacji zindywidualizowanej, nastawionej na konkretne potrzeby i oczekiwania studenta, realizując przy tym zamierzenia edukacyjne ściśle odpowiadające aktualnym wyzwaniom. Student sam może wybrać sobie przedmioty specjalnościowe, co pozwala mu obrać indywidualną ścieżkę swego dalszego kształcenia i rozwoju osobistego. To rozwiązanie umożliwia ukształtować swój profil zawodowy studentom, których pomysł na siebie nie mieści się w jednej konkretnej specjalności.

Skip to content