Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Partnerstwo nauka i biznes w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej

Partnerstwo nauka i biznes w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Dyrektor Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej Pani mgr Joanna Rudek nawiązała współpracę z firmą MUNIAK, której głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół ponadpodstawowych oraz zwiększenie stanu liczbowego przyszłych pracowników o profilu zawodowym, a zwłaszcza techników budownictwa, murarzy-tynkarzy, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monterów sieci i instalacji sanitarnych. Celem dodatkowym porozumienia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi, a co za tym idzie szkoleniem zawodowym i technicznym.

Zakres współpracy obejmuje współpracę z kadrą pedagogiczną, organizację spotkań szkoleniowych i informacyjnych  dla uczniów „Ekonoma”, doposażenie warsztatów budowlanych, współpracę w zakresie praktyk zawodowych oraz motywowanie uzdolnionej młodzieży.

            Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego Dyrektor Wykonawczy firmy budowlanej MUNIAK Pan Daniel Ślazyk wręczył uczniom technikum budowlanego atrakcyjne nagrody za najlepsze wyniki w nauce.

Warto zaznaczyć, że do porozumienia między stronami doprowadził m.in. Daniel Ślazyk – absolwent Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej oraz Pani Danuta Buszek-Wrona przewodnicząca sekcji budowlanej przedmiotów zawodowych. Cieszy fakt, że absolwenci po latach wracają w szkolne mury i aktywnie działają na rzecz swoich młodszych kolegów z budowlanki. 

Skip to content