Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

W dniu 22 czerwca w naszej szkole odbyły się uroczystości zakończenia kolejnego roku szkolnego. Tradycyjnie wydarzenia rozpoczęły się w kościele parafialnym w Sowlinach Mszą Świętą . Po przejściu do budynku szkoły głos zabrała Pani Dyrektor Joanna Rudek, która przywitała wszystkich na czele z zaproszonymi gośćmi oraz pogratulowała wyników w nauce uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Smutnym i wzruszającym akcentem było uczczenie symboliczną minutą ciszy pamięci  zmarłej tragicznie uczennicy naszej szkoły. Na jej cześć utwór pt. Cisza zagrał na trąbce uczeń Dominik Raczek.

W następnej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Przewodniczący Rady Rodziców Pan Piotr Zoń pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, wręczył nagrody pieniężne dziesięciu uczniom z najwyższymi średnimi ocen i życzył wszystkim udanego wypoczynku. Następnie głos zabrał Pan Daniel Ślazyk Dyrektor Wykonawczy firmy budowlanej Muniak. Wręczył on ufundowane przez firmę nagrody uczniom technikum budowlanego za najlepsze wyniki w nauce. Po spotkaniu, w gabinecie Pani Dyrektor miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszą szkołą i firmą dotyczącej  odbywanych praktyk zawodowych.

Uczniowie spotkali się ostatni raz w tym roku szkolnym ze swoimi wychowawcami i otrzymali z ich rąk świadectwa. Tym akcentem rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje.

Skip to content