Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Gala Powiatowego Konkursu „Śladami Matematyków”

Gala Powiatowego Konkursu „Śladami Matematyków”

8 czerwca w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej odbyła się VIII Gala podsumowująca kolejną edycję Powiatowego Konkursu Matematycznego Śladami Matematyków dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który w tym roku poświęcony był polskiemu matematykowi Kazimierzowi Kuratowskiemu.

W tym roku na zakończenie konkursu zaproszony został dr inż. Paweł Janowski, Pełnomocnik Dziekana do spraw Promocji Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który uświetnił rozdanie nagród swoim wykładem pt.: Na zmarszczki rad, czyli słów kilka o promieniotwórczości oraz przeprowadzeniem kilku doświadczeniami. Prelekcja dotyczyła głownie różnych postaci promieniotwórczości w otaczającym nas świecie. Pan dr pokazywał na licznych przedmiotach codziennego użytku ich promieniowanie, które jednak nam nie zagraża, a występuje w przyrodzie.  Z wykładu uczniowie dowiedzieli się skąd bierze się promieniotwórczość oraz jakie ma zastosowanie. Każdy ze słuchaczy mierzył promieniowanie przedmiotów za pomocą licznika Geigera oraz mógł podnieść kilkukilogramową sztabkę ołowiu wydobytą z wraku statku pochodzącego
z V wieku p.n.e.. Słuchacze poznali przykłady radioizotopów oraz czas połowicznego rozpadu niektórych izotopów promieniotwórczych, w szczególności   węgla C-14, który wykorzystuje się do tzw. datowania.

Część pisemna konkursu odbyła się 11 maja 2018r. i uczestniczyło w niej 113 uczniów ze szkół ponadgimnazjalych takich jak: I Liceum im. Wł. Orkana w Limanowej, ZSTiO w Limanowej, ZS im. KEN w Tymbarku, ZSTI Mszana Dolna, ZSP w Mszanie Dolnej, ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tichnera z Limanowej, Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej. Rywalizacja miała na celu rozwijanie wśród uczniów kreatywnego myślenia oraz zainteresowanie matematyką, która uwidacznia się w wielu praktycznych aspektach życia.

Konkurs „Śladami Matematyków” dla szkół ponadgimnazjalnych,  odbywa się cyklicznie od 2011r., a organizatorami są nauczyciele matematyki ZS Nr 1 w Limanowej na czele z mgr Jadwigą Sojką – Przewodniczącą Komisji Matematycznej. Nad Konkursem Honorowy Patronat objął Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Nagrody wręczali: dr inż. Paweł Janowski, Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej, Joanna Rudek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, Piotr Zoń – Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej oraz Jadwiga Sojka – Przewodnicząca Komisji Matematycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej.

Zwycięzcy:

I miejsce: Szymon Sułkowski – I LO im. Wł. Orkana w Limanowej,

nauczyciel matematyki: mgr Piotr Twaróg                                                 

nagroda: Lustrzany aparat fotografczny Nikon ufundowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie

II miejsce: Natalia Smorońska – Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej,

nauczyciel matematyki: mgr Jan Tajduś

nagroda: Laptop ASUS ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej

III miejsce: Przemysław Kożuch – I LO im. Wł. Orkana w Limanowej,

nauczyciel matematyki: mgr Ryszard Abram

nagroda: Kamera sportowa 4K ufundowana przez Radę Rodziców przy ZS Nr 1 w Limanowej.

III miejsce: Daria Kokot – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Jana Pawła II w Limanowej,

nauczyciel matematyki: mgr Alicja Dębska

nagroda: Dysk zewnętrzny 2TB ufundowany przez Radę Rodziców przy ZS Nr 1 w Limanowej.

Przy wyborze sprzętu komputerowego pomagała FHU APIS z Limanowej.

Skip to content