Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Śladami matematyków

Śladami matematyków

11 maja 2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego miała miejsce VIII edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Śladami matematyków” dla szkół ponadgimnazjalnych, który w tym roku poświęcony był polskiemu matematykowi Kazimierzowi Kuratowskiemu. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 mgr Joanna Rudek.

W konkursie uczestniczyło 113 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu limanowskiego takich jak: I Liceum im. Wł. Orkana w Limanowej, ZSTiO w Limanowej, ZS im. KEN w Tymbarku, ZSTI Mszana Dolna, ZSP w Mszanie Dolnej, ZSOiZ im. ks. prof. Józefa Tischnera z Limanowej, Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej.

Konkurs składał się z dwóch części: testu oraz zadań otwartych. W pierwszej uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia i osiągnięć znanego polskiego matematyka. Część drugą stanowiły zadania otwarte.

Rywalizacja miała na celu rozwijanie wśród uczniów kreatywnego myślenia oraz zainteresowanie matematyką, która uwidacznia się w wielu praktycznych aspektach życia. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą od lat w konkursie, co świadczyć może o wzroście zainteresowania przedmiotami ścisłymi.

Rozdanie nagród połączone z wykładem Pracownika Naukowego AGH odbędzie się 8 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej.

Honorowy Patronat nad konkursem objął: Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz Akademia Górniczo – Hutnicza.

Skip to content