Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Maturzysto, możesz zdobyć stypendium!

Maturzysto, możesz zdobyć stypendium!
 
 
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia już od 9 lipca 2018 roku rozpocznie rekrutację do VII Edycji studiów akademickich.
 
Celem Fundacji jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową.
 
Stypendia w wysokości 5000 zł przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.
 
Skip to content