Historia małą ojczyzną pisana

Historia małą ojczyzną pisana

Historia małą ojczyzną pisana – pod takim hasłem przebiegała akademia z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przedstawili materiał historycznoliteracki w oparciu o   wydarzenia na limanowszczyźnie dotyczące osób i faktów związanych z Konstytucją 3 Maja.  Gościem na tej uroczystości był dr hab. Józef Szymon Wroński. Przypomniano o sylwetce zasłużonego dla Polski Stanisława Małachowskiego, który był marszałkiem Sejmu Czteroletniego i zarazem właścicielem majątku w Dobrej. W dalszej części akademii uczniowie z klasy 1F/H przywołali  wydarzenia z 1891 roku w Limanowej, kiedy to podjęto decyzję o budowie kościoła – pomnika 100-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawiono scenkę dramatyczną ukazującą obrady sesji Rady Miasta na której zaproszony przez burmistrza proboszcz ks. Kazimierz Łazarski przekonywał radnych o pomyśle budowy kościoła, który będzie pomnikiem tego wydarzenia. Następnie głos zabrał zaproszony gość, który opowiedział o Bazylice limanowskiej i jej walorach artystycznych i patriotycznych.

Akademię wzbogaciły utwory patriotyczne śpiewane przez  Consonans pod kierownictwem mgr Leszka Mordarskiego. Pani dyrektor Joanna Rudek wyraziła wdzięczność członkom tego zespołu, którzy kończą już edukację i zarazem członkostwo w Consonansie

Ozdobą dekoracji  podczas akademii był duży obraz namalowany farbami olejnymi przez Kingę Ryz z klasy 1T2 ukazujący Bazylikę limanowską. Uczennicy bardzo dziękujemy i zachęcamy do rozwijania swoich pasji i talentów.