Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Sukcesy w konkursie recytatorskim

Sukcesy w konkursie recytatorskim

Dnia 6 Marca 2018 roku w Limanowskim Domu Kultury odbyły się Eliminacje Powiatowe 63 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Zespół Szkół Nr1 1 reprezentowali:

  • Joanna Augustyn klasa I p
  • Dominika Zoń klasa I p
  • Jakub Białoń klasa III C
  • Kacper Mól klasa III G 1

w kategorii: Recytacji,

oraz:

  • Oliwia Pietrzak klasa I b
  • Michał Skwarczek klasa IV F/H

w kategorii Poezji Śpiewanej.

Decyzją Jury Konkursowego  z przewodniczącym Jackiem Milczanowskim, aktorem teatru im. J. Słowackiego w Krakowie oraz ”Teatru Narodowego” w Lizbonie, na czele, I nagrodę w kategorii Poezji Śpiewanej, zdobyli: Oliwia Pietrzak i akompaniujący jej na fortepianie Michał Skwrczek, członkowie zespołu “Consonans”: zaś II i III nagrodę w kategorii recytacji:

  • Jakub Białoń z klasy III C
  • Joanna Augustyn z klasy I p.

Wszyscy laureaci otrzymali ponadto kwalifikacje do następnego , Rejonowgo Etapu Konkursu, który odbędzie się w niedługim czasie w Małopolskim Centrum Kultury: “Sokół” w Nowym Sączu.

Uczniów do konkursu przygotowywali: pan Leszek Mordarski i pani Jolanta Sobuś.

Skip to content