Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Szkolne Józefinki

Szkolne Józefinki

Od wielu lat 19 marca w dniu imienin Józefa Piłsudskiego – patrona naszej szkoły świętujemy szkolne Józefinki.
Zgodnie z obyczajem imprezę rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu Józefinkowego, przypomnieniem znaczenia imienia Józef oraz życzeniami dla naszych szkolnych Józefów.
Tegoroczne święto w nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegało pod hasłem ” przez stulecia”.
Poprzez prezentację starych fotografii Limanowej, ludowe tradycyjne tańce, pieśni i piosenki śpiewane wspólnie przez całą salę przywołaliśmy obraz historii i obyczajów ostatniego stulecia.
Młodzież mogła wziąć udział w licznych konkursach, a nad całością czuwał uśmiechnięty Józef Piłsudski.
Wysoki poziom strony muzycznej zapewnił zespół Consonans.  Święto Patrona Szkoły przygotowali nauczyciele historii i wos-u wraz z uczniami.

Skip to content