Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Znak Jakości Szkoły 2018

Znak Jakości Szkoły 2018

Zespół Szkół  nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej  'Złotą Szkołą  2018′

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że TECHNIKUM W ZS NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Limanowej jest wśród 300  najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły  2018”.

Cieszymy się z zajętego, wysokiego miejsca (75) w Rankingu Techników. Główne kryteria brane pod uwagę : wyniki matur, wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,  liczba laureatów, finalistów olimpiad centralnych. Codziennie podejmujemy starania, aby młodzież jak najlepiej przygotować nie tylko do egzaminów zewnętrznych, olimpiad, konkursów ale również do  radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych. Przyznanie złotej tarczy jest dla nas dużym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy.

Skip to content