Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

12 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Temat wiodący tegorocznej Olimpiady:
„Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu człowieka”.

W eliminacjach wzięło udział 101 uczniów z 54 szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Wśród uczestników dominowali uczniowie liceów ogólnokształcących (61 osób).

Eliminacje okręgowe polegały na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia. Zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia obejmowały podstawowe wiadomości z nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, zawartą we wskazanej literaturze dla danej edycji olimpiady, a także podstawowe umiejętności z zakresu gastronomii, w tym sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta.

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej reprezentowali uczniowie:

  • Łucja Wardęga z klasy 3 G1 i Karol Zięba z klasy 4G1.
Skip to content