Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Doradztwo zawodowe

W grudniu uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział w zajęcia warsztatowych związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, które poprowadziła  Pani Joanna Kuźniacka, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej, wg harmonogramu: 

7.12.2017r.-  klasy 3 C, 3 O/M

8.12.2017r.- klasy 3 P, 4G1, 4 b1

11.12.2017r.- klasy 4F/H, 4G2, 4T1, 4b2/T3, 4W

Tematyka zajęć dla uczniów klas trzecich dotyczyła zainteresowań i uzdolnień uczniów, w odniesieniu do wyboru dalszej drogi życiowej oraz przeglądu wyższych uczelni i kierunków studiów, a także regulaminów rekrutacji.

Z kolei klasy czwarte odpowiadały na pytanie jakie są bezpieczne metody poszukiwania pracy w kraju i zagranicą, rynku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia.

Uczniowie z dużym zapałem angażowali się w proponowane im zajęcia. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia pomogą im w efektywnym planowaniu własnej kariery zawodowej.

Skip to content