Spektakl profilaktyczny pt. Przeszłość

Spektakl profilaktyczny pt. Przeszłość

W dniu 29.11.2017r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym pt:,,Przeszłość”, przedstawionym przez Pana Piotra Ślęzaka – alpinistę, miłośnika gór i artystę, reprezentującego krakowską firmę „Alpmim Interwencja Artystyczna”.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć prawdziwą historię, w której bohater opowiada o perypetiach, jakich doświadczał będąc młodym człowiekiem. Towarzyszące mu poczucie braku sensu życia przytłacza go do momentu, w którym odkrywa, że jest coś takiego jak “PRZYSZŁOŚĆ”. Przyszłość, przed którą nie ma ucieczki.To jej wizja skłania go do podjęcia decyzji o “poszukiwaniu siebie”.

Spektakl miał na celu ukazanie siły pasji i marzeń oraz zachęcenie do samorealizacji. Bohater własnym przykładem pokazał, że mamy wpływ na swoją przyszłość i możemy ją kreować. W finale jednak widz zostaje ostrzeżony, że warunkiem takiej siły jest życie bez uzależnień.

Spektakl miał charakter profilaktyki pozytywnej, pokazuje alternatywy – jak czerpać radość z życia na trzeźwo.

Dzięki nieinwazyjnej i niemoralizującej treści trafił również do tych najbardziej narażonych na dysfunkcje, patologie i zachęcił wszystkich widzów do refleksji.

Spektakl warto było obejrzeć. Spodobał się zarówno młodzieży, jak i nauczycielom.