Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS

Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS

Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018 pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”

Honorowy Patronat: „Jan Puchała – Starosta Limanowski”

Organizator konkursu: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej

Współorganizatorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Limanowej
 • Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej
 • Zespół Szkół nr 1 w Limanowej

Cele konkursu:

 • Rozwijanie u uczniów zainteresowań problemem HIV/AIDS,
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową /STD/,
 • Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży nt. problematyki HIV/AIDS i STD,
 • Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Fundator nagród:
Starostwo Powiatowe w Limanowej

Adresaci:
uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu limanowskiego

Uczestnikami z naszego Zespołu Szkół w tegorocznej edycji byli uczniowie:

 • w etapie szkolnym:
 • klasa 3C: Brewczyńska Angelika, Juszczak Krystian, Tokarz Anna, Zamora Monika,
 • klasa 2C: Hojnor Faustyna, Niezabitowska Aleksandra, Nowak Żaneta, Staśko Justyna, Wiktor Karolina,
 • klasa 2P: Waszkiewicz Teresa,
 • klasa 1W: Katra Justyna, Rapacz Monika
 • do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Waszkiewicz Teresa, Katra Justyna, Niezabitowska Aleksandra, Juszczak Krystian i Nowak Żaneta.

Dnia 6 grudnia 2017 w etapie powiatowym brało udział 27 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce – Anna Ceklarz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej

II miejsce – Aleksandra Niezabitowska – Zespół Szkół nr 1 w Limanowej (z klasy 2C, nauczyciel mgr Agnieszka Sułkowska)

II miejsce – Kamila Raczek – I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

III miejsce – Aleksandra Rosiek – I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

IV miejsce – Anna Pasionek – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej

IV miejsce – Justyna Katra – Zespół Szkół nr 1 w Limanowej (z klasy 1W, nauczyciel mgr Danuta Rosiek)

IV miejsce – Michał Dudek I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom GRATULUJEMY !!!

Szkolnym Koordynatorem Konkursu była mgr Danuta Rosiek.