Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w Olimpiadzie Statystycznej. Jest to Olimpiada interdyscyplinarna o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje wiedzę z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Organizatorami Olimpiady są: Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Szczegółowe informacje, zakres tematyczny, regulamin i harmonogram Olimpiady dostępne są na stronie:

http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Olimpiadzie wypełniają następujące dokumenty:
– zał. 1 – Karta uczestnika;
– zał. 2 – Oświadczenie.

Dokumenty do pobrania:
http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja20172018/reg­ulaminolimpiady/#dokumenty

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty proszę przekazać w terminie do 24 listopada 2017 r. do Pani mgr Katarzyny Kiełbasa.

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/Home/Test

– pod tym linkiem można spróbować swoich sił rozwiązując quiz on-line

Skip to content