Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

II Miejsce w Quizie Kulinarnym

II Miejsce w Quizie Kulinarnym

W dniu 25 października w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce odbył  się „Quiz wiedzy kulinarnej’’ z branży turystyczno-gastronomicznej. Konkurencja składała się z trzech etapów. W każdym etapie udział brała 1 osoba z 3 osobowej drużyny.

I etap obejmował test jednokrotnego wyboru z technologii gastronomicznej.
II etap obejmował rozpoznanie 20 produktów na podstawie ich wyglądu , a III dotyczył  rozpoznania 15 wybranych produktów po smaku.

Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej im. Józefa Piłsudskiego reprezentowali: Anna Saska, Łucja Wardęga i Karol Zięba. Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze na każdym etapie i zajęli 2 miejsce ustępując tylko gospodarzom. W konkursie uczestniczyło 13 szkół gastronomicznych z województwa małopolskiego.

Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych.

Skip to content