Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Biało-czerwona statuetka dla Consonansu

Biało-czerwona statuetka dla Consonansu

12 listopada b. r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbył się Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej pod hasłem Śpiewam mojej ojczyźnie. Honorowy patronat nad całym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Pan Andrzej Duda. Wystąpili w nim przedstawiciele 12 województw oraz diecezji, zdobywcy tytułu Laureata, którzy otrzymali rekomendację na udział w Konkursie Ogólnopolskim. Małopolskę oraz Diecezję Tarnowską reprezentował nasz szkolny zespół instrumentalni-wolkany Consonans. Uczestnicy wzięli udział w mszy świętej celebrowanej przez J.E. ks Bp Mirosława Milewskiego. Na koncercie zespół wykonał dwa utwory: Duszo słowiańska, duszo (sł. K. Wojtyła, muz.R. Lipko, aranżacja własna zespołu) oraz Mury (sł.i muz.J. Kaczmarski, aranżacja zespołu).Wydarzenie to było wspaniałą lekcją wychowawczą kształtującą postawy patriotyczne.

Skip to content