Bezpieczny powiat limanowski

Bezpieczny powiat limanowski

Podobnie jak w roku ubiegłym, Starostwo Powiatowe w Limanowej realizuje projekt ,„Bezpieczny Powiat Limanowski” którego celem jest poprawa bezpieczeństwa, tworzenie koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.
W dniu 3 listopada br. przedstwiciele Auto Moto Klubu Limanowa, przeprowadzili dla uczniów naszego Zespołu Szkół prelekcję na temat ratownictwa medycznego oraz pokaz i ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy – resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na zakończenie Starosta Limanowski Pan Jan Puchała przekazał uczniom odblaskowe opaski, podkreślający: Mam nadzieję, że zdobyta wiedza oraz otrzymane odblaski zwiększą świadomość uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zapewnią bezpieczeństwo.

W ramach projektu przeprowadzane są także prelekcje dla uczniów z zakresu profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych, a uczestnictwa w ruchu drogowym. W naszej szkole odbyły się one w budynku A w dniu 7.11 w klasach 1T1 i 1T2, a w budynku B planowane są na dzień 15.11.2017 roku w klasie 1C. Prelekcje prowadzi Pani Aleksandra Stanek- psychoterapeuta, magister psychologii – specjalność kliniczna w obszarze psychologii zdrowia.

Warto wiedzieć:

Projekt „Bezpieczny Powiat Limanowski” współfinansowany jest w ramach programu “Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań. Projekt ma na celu edukację dzieci i młodzieży z terenu powiatu limanowskiego w zakresie kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego innych uczestników tego ruchu. Projekt zakłada upowszechnianie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zasad ratownictwa medycznego. Działania w ramach projektu skierowane są również do seniorów z terenu Powiatu Limanowskiego. Warto wspomnieć, że w ramach realizowanego przez powiat limanowski od 2015 roku projektu zakupionych zostało około 14 tys. materiałów odblaskowych, które były przekazane dzieciom, młodzieży, a także seniorom.

Realizatorem projektu jest Powiat Limanowski, a Partnerami są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Auto – Moto – Klub Limanowa, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Limanowej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Pływalnia Limanowska.

Skip to content