Sukces w Konkursie Wiedzy o Sejmie

Sukces w Konkursie Wiedzy o Sejmie

W dniu 24 października w ZSTiO w Limanowej odbył się regionalny „Konkurs Wiedzy o Sejmie”.

Konkurs organizowany był z inicjatywy i we współpracy z posłem na Sejm RP: Panem Wiesławem Janczykiem.

W tymże konkursie z naszej szkoły wzięło udział 20 uczniów.

W wyniku konkursu II miejsce zajęła Edyta Rapacz z klasy 3 O, III miejsce zajęła Aleksandra Wątor z klasy 4 b. Drużynowo młodzież z naszej szkoły zajęła I miejsce.

Uczniów do konkursu przygotowywali P. Lilla Kubacka-Pyrc i Bogusław Sowa.

Skip to content