Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Rok zerowy

Rok zerowy

Doskonałym sposobem przygotowania się do matury z matematyki jest tzw. „Rok Zerowy AGH”, czyli kurs przygotowawczy obejmujący 30 godzin lekcyjnych realizowanych na terenie szkoły.

Kursy przygotowawcze przeznaczone są dla młodzieży wszystkich klas liceum i technikum. Prowadzą je nauczyciele ze szkół pod opieką pracowników AGH.

Szczegółowych informacji udziela pan profesor Józef Raczek.

Skip to content