Procedura logowania do dziennika elektronicznego szkoły przez uczniów i rodziców

Z dziennika elektronicznego szkoły mogą korzystać uczniowie i ich rodzice.

W tym celu uczeń musi zgłosić się do wychowawcy klasy, aby pobrać wniosek o dostęp do dziennika dla rodziców. Rodzice wypełniają wniosek, a uczeń przekazuje go wychowawcy.

Po wprowadzeniu danych przez wychowawców, zarówno rodzice jak i uczniowie muszą utworzyć hasło dostępu do dziennika. W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlimanowski, nacisnąć zielony przycisk Zaloguj się, a następnie naciskamy Przywróć dostęp.
  2. Wpisujemy podany adres e-mail, zaznaczamy pole Nie jestem robotem i musimy wykonać podane polecenia. Po prawidłowej weryfikacji naciskamy przycisk Wyślij wiadomość.
  3. Logujemy się do swojej skrzynki poczty elektronicznej, gdzie powinien znajdować się email zatytułowany Aktywacja konta/przypomnienie hasła w którym znajduje się link do strony, na której ustawimy hasło dostępu do dziennika elektronicznego.
  4. Naciskamy na link w wiadomości email, przechodzimy na stronę internetową i wpisujemy dwa razy hasło. Potwierdzamy, że Nie jestem robotem i zapisujemy hasło.

Po utworzeniu hasła możemy zalogować się do dziennika elektronicznego szkoły:

  1. Przechodzimy na stronę główną dziennika: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlimanowski, naciskamy przycisk Zaloguj się.
  2. Wpisujemy swój adres email i hasło, naciskamy przycisk Zaloguj się.

Hasło należy zmieniać co 30 dni. W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlimanowski, nacisnąć zielony przycisk Zaloguj się, a następnie naciskamy Zmień hasło.
  2. Uzupełniamy formularz: nazwę użytkownika, czyli swój adres email, stare hasło i dwa razy podajemy nowe hasło. Potwierdzamy, że Nie jestem robotem i naciskamy przycisk Ustaw nowe hasło.

W przypadku, gdy zapomnimy hasła, można skorzystać z opcji przywracania dostępu. Należy postępować jak podczas tworzenia hasła dostępu do dziennika elektronicznego szkoły.

Skip to content