Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zajęcia edukacyjne w Laboratorium Ścieków i Wody

Zajęcia edukacyjne w Laboratorium Ścieków i Wody

W ramach lekcji biologii uczniowie klasy 1C razem z Panią mgr Agnieszką Sułkowską odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków w Limanowej.

WODA BEZPIECZNA DLA ZDROWIA “Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych” (według definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 Dz.U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami).

Przygotowanie do świadomej ochrony środowiska i zasobów wody przez całe życie, stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego, ekologicznego stylu życia.

Zajęcia terenowe realizowane były przy współpracy z MZGKiM w Limanowej. Uczniowie omawiali, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia. Wyjaśniali, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sami mogą zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu. Uczniowie zaznajomili się z problematyką ochrony środowiska. Poznali gatunki mikroorganizmów wykorzystywanych do oczyszczania ścieków, obserwowali przyżyciowe preparaty mikroskopowe, poznali pracę laboratoryjną.

Była to ciekawa lekcja biologii w terenie, szczególnie w “przeddzień” wakacji 🙂

(AS)

Skip to content