Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Sukces projektu

Sukces projektu

Dnia 6 czerwca 2017 roku w Krakowie w Łagiewnikach w Auli Jana Pawła II zostały wręczone certyfikaty za realizację programu edukacyjnego w ramach projektu „Oblicza Dialogu – Młody Asyż” – pod hasłem młodzież na rzecz tolerancji i pokoju 2016/ 2017.
Projekt trwał od października 2016 roku do maja 2017 roku. Głównym celem projektu „Oblicza dialogu” jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy , skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Adresowany do uczniów jako działanie edukacyjno – wychowawcze.

W naszej szkole koordynatorem projektu była pani dyrektor Anna Pałka, a członkami nauczyciele: Maria Michura, Małgorzata Golonka, ks. Dariusz Dziedziak i Agata Ziemba. Zaangażowali się wybrani uczniowie z klas: Ib2, IW/T3, Ib1, IIc i IIG2.

W trakcie trwania projektu podjęliśmy wiele działań, które zostały obowiązkowo odnotowane na stronie internetowej naszej grupy tolerancjazs1.obliczadialogu.pl

Jako szkoła zdobyliśmy drugie miejsce w finale projektu oraz certyfikat „Szkoły z Misją”.

Serdecznie dziękujemy za pomoc ze strony nauczycieli a w szczególności siostrze dr Joannie Nowińskiej za bardzo interesujące wykłady, profesorowi Tadeuszowi Pietrydze za pomoc techniczną w prowadzeniu strony, oraz profesor Zofii Pławeckiej za wsparcie w akcjach wolontariatu.

(AZ)

Skip to content