Aktualności Pedagoga 2016/2017

Aktualności Pedagoga 2016/2017

POSZUKIWANIA PERSPEKTYW NA DALSZĄ EDUKACJĘ

26września maturzyści z technikum i liceum naszego Zespołu Szkół wzięli udział w Krakowskim Salonie Maturzystów – Perspektywy 2016, który miał miejsce w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas targów maturzyści uzyskali szczegółowe informacje na temat ofert uczelni wyższych oraz obowiązujących zasadach rekrutacji. Uczniowie otrzymali bezpłatne egzemplarze Informatora dla Maturzystów Perspektywy 2016 oraz liczne materiały informacyjne i gadżety, których nie skąpiły uczelnie-wystawcy. Uczniowie uczestniczyli także w Inauguracji Krakowskiego Salonu Maturzystów oraz wykładzie Pana Piotra Ludwikowskiego „Przede wszystkim myśl – jak zdać dobrze egzamin maturalny z matematyki”.

Mamy nadzieję, że spotkanie z przedstawicielami uczelni i bezpośredni kontakt ze studentami pomoże uczniom w wyborze kierunku, jaki chcieliby studiować, a co za tym idzie w wyborze przedmiotów zdawanych na maturze.

Wyjazd zorganizowały i opiekunami grupy były pedagożki szkolne: p. Barbara Jabłońska i p. Dorota Żelasko.

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA

17 października 2016 r. 20 uczniów naszej szkoły z klas:1T2,1F/H, 1b2, 2M, 2C brało udział w biciu rekordu w wykonywaniu resuscytacji w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Oprócz bicia rekordu odbył się pokaz pierwszej pomocy, prezentacja sprzętu Straży Pożarnej oraz sprzętu Ratownictwa Medycznego. Opiekunem grupy był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Robert Papież.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA OSÓB NIELETNICH – SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LIMANOWEJ

W dniach 21 października, 21 listopada oraz 7 grudnia 2016 r. Pani Iwona Pawlik asystent Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Limanowej przeprowadziła spotkania z uczniami klas I naszego Zespołu Szkół. Podczas zajęć Policjantka przybliżyła uczniom tematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełniane czyny karalne. Młodzież dowiedziała się także, jakie zachowania są przejawami demoralizacji i jak powinna się zachowywać zgodnie z prawem na trenie szkoły oraz w miejscach publicznych. Uczniowie zostali uświadomieni, jakie kary i konsekwencje mogą grozić im za poszczególne wykroczenia i przestępstwa. Poruszony został także temat przestępczości internetowej. Na koniec każdego spotkania uczniowie uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY ,,ODLOT”

W dniu 30 listopada 2016r. odbył się spektakl profilaktyczny pt.: ,,Odlot” prezentowany przez aktorów teatru ,,Profil” z Krakowa. Poruszał on problematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy. Zwracał także uwagę na konsekwencje podejmowanych wyborów. Spektakl kończył się prelekcją na temat poruszanych problemów. Prowadzący wszedł w interakcję z młodzieżą, przeprowadzając doświadczenia mające na celu pokazać i uzasadnić zachowania człowieka. Wierzymy, że ta forma przekazu tematu pozwoli młodzieży na głębsze jego zrozumienie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwolą naszym uczniom uniknąć zagrożeń dzisiejszych czasów.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Starostwo Powiatowe w Limanowej w 2016 roku kontynuuje ubiegłoroczny projekt ,,Bezpieczniej na drogach w Powiecie Limanowskim”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Limanowskim, tworzenie koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu przeprowadzone były prelekcje i warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych. W naszej szkole odbyły się one w budynku A w dniu 30.11 w klasach 3T1, 3T2 i 4T1, a w budynku B w dniu 02.12.2016 roku w klasach 2C,2P i 3O/P. Poprowadziła je Pani Aleksandra Stanek- psychoterapeuta, magister psychologii – specjalność kliniczna w obszarze psychologii zdrowia.

Kolejnym działaniem w ramach projektu był pokaz i ćwiczenia ratownictwa medycznego. Brali w nim udział uczniowie z klas 3T1 i 3T2 07.12.2016 r. Prelekcje i pokaz udzielania pierwszej pomocy – resuscytacji krążeniowo-oddechowej przeprowadzili ratownicy Polskiego Związku Motorowego z Limanowej. Każdy z uczestników otrzymał poradnik udzielania pierwszej pomocy i kamizelkę odblaskową.

Partnerami projektu są Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Państwowa Straż Pożarna w Limanowej, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, PCPR Limanowa, Auto Moto Klub Limanowa.

REALIZACJA KAMPANII POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIMANOWEJ

Przez cały listopad w Naszej Szkole realizowaliśmy kampanię PCPR w Limanowej pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam!

Podjęta inicjatywa miała charakter wielowymiarowy i przebiegała w różnych formach.

Podczas szkolnej wywiadówki prowadzona była kampania informacyjna dla rodziców. Przygotowaliśmy stoisko profilaktyczne, a na znak poparcia dla kampanii uczniowie z Samorządu Szkolnego nosili niebieskie wstążeczki. Rozdawali także rodzicom wcześniej przygotowane ulotki informacyjne nt. przeciwdziałania przemocy, form przemocy oraz instytucji w których można uzyskać pomoc. Temat kampanii został poruszony podczas prelekcji dla rodziców przez szkolny radiowęzeł.

Formy działań kampanii informacyjnej dla uczniów były następujące:

* wykonaliśmy gazetkę tematyczną nt. form przemocy oraz instytucji, w których można uzyskać pomoc,

*przygotowaliśmy i rozdawaliśmy ulotki informacyjne dla uczniów,

* wykonaliśmy prezentację multimedialną, która wyświetlana była przez cały listopad na szkolnych telebimach.

* prowadziliśmy kampanię informacyjna przez szkolny radiowęzeł przekazując informacje na temat kampanii PCPR oraz zachęcaliśmy uczniów do włączenia się do działań prowadzonych na terenie szkoły.

* zorganizowaliśmy prelekcje dla uczniów- zaprosiliśmy do szkoły przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, którzy przeprowadzili prelekcje nt:. problemu niewłaściwych zachowań młodzieży, odpowiedzialności karnej i prawnej przemocy rówieśniczej i domowej.

* zorganizowaliśmy spektakl profilaktyczny pt: ,,Odlot” w wykonaniu aktorów teatru ,,Profil” z Krakowa – dotyczący problemu niewłaściwych zachowań młodzieży- profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu. Wszystkim uczestnikom spektaklu rozdano symbol kampanii- Niebieskie wstążeczki.

W ramach podsumowania akcji rozdawaliśmy na terenie szkoły symbol kampanii czyli ,,Niebieskie wstążeczki” zwracając uwagę na problem przemocy- łącznie rozdano 300 wstążeczek.

Koordynatorami wszystkich działań kampanii PCPR w Limanowej byli pedagodzy szkolni mgr Dorota Żelasko oraz mgr Barbara Jabłońska przy współpracy z biblioteką szkolną, Samorządem Uczniowskim, nauczycielami, Komendą Powiatową Policji w Limanowej, teatrem ,,Profil” z Krakowa.

„ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA NASZYCH PRZYJACIÓŁ”

Okres świąteczny to czas składania sobie życzeń, mówienia ciepłych słów, a także czas działania na rzecz innych. Dlatego już po raz piąty Samorząd Uczniowski przy współpracy z pedagożkami szkolnymi postanowił wspomóc rodziny uczniów naszej szkoły organizując akcję „Świąteczna paczka dla naszych przyjaciół”. W okresie przedświątecznym prosiliśmy chętne klasy o wykonanie paczek, w której mogły znajdować się dowolne upominki: słodycze, artykuły żywnościowe, przybory szkolne, zabawki, książki- również dla młodszego rodzeństwa naszych uczniów.

Cieszymy się, że tak wiele klas naszego ZS włączyło się w tą szlachetną akcję. Dziękujemy młodzieży za poświęcenie i pomoc. Cieszymy się, że paczki sprawiły radość naszym uczniom i ich bliskim. Ich ciepłe podziękowania są dowodem na to, że potrafią docenić pomoc oraz na to, że warto organizować tego typu akcje.

Organizatorzy akcji składają szczególne podziękowania dla naszych wspaniałych wolontariuszy, którzy pomagali pakować i rozdawać prezenty. Specjalne podziękowania kierujemy dla uczennic klasy 4 G1 Bernadetty Bugara oraz Agaty Czamara, które pomagają nam w realizacji akcji już czwarty rok!

Wszystkim darczyńcą dziękujemy i liczymy na Waszą pomoc za rok!

KURS SAMOOBRONY

W dniu 16 grudnia 2017 roku 30 uczniów naszej szkoły wzięło udział w kursie samoobrony, prowadzony przez przedstawicieli Polskiego Związku Muaythai z Krakowa.

Pierwsza część kursu odbyła się w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną pt.,,Samoobrona w pigułce”. Zajęcia praktyczne poprzedzone były rozgrzewką. Następnie przystąpiono do nauki technik obrony i ataku. Kurs pozwolił młodzieży rozwinąć umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu m.in.: przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji zewnętrznej, uwalnianie się z uchwytu, obrona przed uderzeniem, atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia czy z udziałem kilku napastników. Galerię zdjęć z zajęć obejrzeć można na szkolnym profilu facebook. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w kursie, a nie zdążyliście zapisać się na zakończone zajęcia, to nic straconego! Istnieje możliwość zorganizowania kolejnej edycji kursu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela organizator Pan Robert Papież.

POMOC DLA STOWARZYSZENIA REMEDIUM W TYMBARKU

W dniu szkolnych walentynek uczennice z kl. 1w/T3Julia Oleksy i Kinga Więcek działające w szklonym wolontariacie rozpowszechniły w środowisko uczniowskim i nauczycielskim cegiełki w postaci piernikowych serduszek walentynkowych oraz muffinek. Sprzedawane słodkości wykonane zostały przez os oby niepełnosprawne- uczestników warsztatów terapii zajęciowej Stowarzyszenia Remedium w Tymbarku. Całkowity dochód ze sprzedaży- 140 zł przekazano na rehabilitację osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za okazanie daru serca i wsparcie owej akcji.

SZKOLNE OBCHODY DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU

7 lutego 2017 r. w całej Europie świętowano Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 jest Facebook.

Nasz Zespół Szkół Nr 1 obchody Dni Bezpiecznego Internetu rozpoczął zaraz po feriach. Na szkolnych telebimach wyświetlana była prezentacja multimedialna dotycząca właściwego użytkowania Internetu. W obydwu budynkach przygotowana została gazetka tematyczna dla uczniów oraz rodziców związana z bezpieczeństwem w Sieci. Nauczyciele mieli okazję uczestniczenia w szkoleniu nt: ,,Nowe media- szansa czy ryzyko”. Przygotowano także ulotki informacyjne, które rozpowszechniono w środowisku uczniowskim. Zwieńczenie podejmowanych inicjatyw nastąpiło 27 lutego kiedy to młodzież z 10 klas naszej szkoły miała okazję uczestniczenia w prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez: Panią Iwonę Pawlik i Pana Marka Śliwa z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Panią Panią Elżbietę Cięciel specjalistę z zakresu cyberprzemocy z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Limanowej oraz psychologa szkolnego Panią Annę Pięta i pedagogów szkolnych Panią Barbarę Jabłońską i Panią Dorotę Żelasko.

Podczas 13 edycji DBI chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Bowiem każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony zostanie potencjał internetu, który młodzież może wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

UCZYMY SIĘ ASERTYWNOŚCI- WARSZTATY DLA UCZNIÓW.

W dniu 16.03.2017 r. uczniowie klas 1 W/T3 oraz 1F/H wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach psychoedukacyjnych na temat „Jak być asertywnym ?” . Spotkania z młodzieżą poprowadziła Pani Joanna Kuźniacka z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej. Zajęcia miały formę warsztatową. Pracując w grupach uczniowie mogli sami określić zalety i funkcje asertywności oraz uzmysłowić sobie, że asertywność to nie bierne poddawanie się (postawa uległa), ani też kierowanie wyborami innych (postawa agresywna). Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami, czyli bezpośredniego, uczciwego i stanowczego wyrażania swoich uczuć, postaw lub pragnień z równoczesnym poszanowaniem drugiej osoby. Ponadto młodzież wypełniała ankietę oraz kwestionariusz asertywności w celu określenia sytuacji społecznych, w których czuje się swobodnie, bądź czuje skrępowanie. Po analizie wyników uczniowie mogli stwierdzić, na ile są gotowi do asertywnego odmawiania i wyrażania swojego zdania.

Udział w zajęciach ułatwi młodzieży prezentowanie właściwych postaw w relacjach z innymi. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii i odmawiania bez atakowania drugiej osoby.

SPOTKANIA Z GIMNAZJALISTAMI

Jak co roku, zaraz po feriach, przedstawiciele naszej szkoły pani Dorota Żelasko oraz pani Jolanta Zapała, odbyły spotkania rekrutacyjne z uczniami szkół gimnazjalnych. Prezentowana była prezentacja multimedialna przedstawiająca krótką historię szkoły, mocne strony, bazę materialną i dydaktyczną, sukcesy uczniów, działalność pozalekcyjną i co najważniejsze, szczegółową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/17. Uczniowie zostali zapoznani z typami szkół wchodzących w skład naszego zespołu, a także przeanalizowane zostały wszystkie proponowane kierunki pod kątem nauczanych w nich przedmiotów, a także możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wyświetlano także film promujący szkołę przygotowany przez uczniów naszego Zespołu Szkół oraz rozdano przygotowane na tę okazję broszury informacyjne.

Po prezentacji był także czas odpowiedzi na pytania gimnazjalistów oraz zaproszenie ich do odwiedzenia szkoły podczas dnia otwartego. Łącznie odwiedzono 26 szkół. Mamy nadzieję, że przekazana pełna informacja o szkole, pomoże uczniom gimnazjum w dokonaniu trudnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i będzie to właśnie jeden z kierunków oferowanych przez nasz Zespół Szkół.

Do zobaczenia we wrześniu!

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI UCZELNI WYŻSZYCH

W ostatnim czasie odbyły się w naszej szkole spotkania uczniów klas maturalnych z pracownikami i studentami szkół wyższych z naszego regionu. I tak gościliśmy:

8.03. Politechnika Krakowska
15.03. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
30.03. Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak” z Nowego Sącza
23.03 .Szkoła Policealna Pracowników Medycznych i Społecznych z Nowego Sącza
24.03. Uniwersytet Ekonomiczny
04.04. Akademia Górniczo Hutnicza z Krakowa
05.04. Uniwersytet Rolniczy
Uczniowie klas maturalnych mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni w zakresie oferowanych kierunków i specjalności oraz warunkami studiowania. Przedstawiciele szkół wyższych przekazali uczniom materiały promocyjne i odpowiadali na pytania zainteresowanych uczniów. Rozmowy z przedstawicielami uczelni uświadomiły naszym uczniom, jak ważny dla przyszłej kariery zawodowej jest trafny wybór kierunku studiów.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2017 DEPRESJA – POROZMAWIAJMY O NIEJ

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia.

Każdego roku WHO wybiera jako temat przewodni inny obszar priorytetowy ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego – w tym roku jest to depresja.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Główne założenie kampanii

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

Hasło kampanii brzmi: Depresja – porozmawiajmy o niej.

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia). Materiały przygotowane z myślą o tych grupach dostępne są w zestawie materiałów kampanii.

Główne przesłanie

Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.
Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi. Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym. W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa. Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowanialeków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod. Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.
Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

Źródło:

1. WHO: http://www.who.un.org.pl/

„SZLAKIEM PROMOCJI ZDROWIA”

W dniu 07.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły z klas 3W, 3G1 i 3G2 wzięli udział w Prozdrowotnym Programie Edukacyjnym pt. „Szlakiem Promocji Zdrowia”.

Zajęcia prowadzili studenci z Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia pod kierownictwem dr n. med. Magdaleny Macko.

Program zajęć był bardzo zróżnicowany i zawierał tematykę dotyczącą nas wszystkich. Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej z nich uczniowie zaznajomili się z zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej diety, dbania o kręgosłup oraz poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Przekazywaną wiedzę teoretyczną prelegenci wspierali prezentacjami multimedialnymi oraz filmami edukacyjnymi. Młodzież z wielką uwagą słuchała prelekcji i żywo reagowała na słowa prowadzących. W części praktycznej każdy uczestnik warsztatów przećwiczył na fantomie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i wykonał masaż serca za pomocą urządzenia AED.

Ponadto chętni uczniowie mogli skorzystać z masażu klasycznego.

Wszyscy biorący udział w Prozdrowotnym Programie Edukacyjnym otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz zostali obdarowani upominkami z logo uczelni.

Limanowski Głos Profilaktyki

1 czerwca 2017 roku zorganizowany został happening z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Limanowski Głos Profilaktyki”. W tegorocznej edycji, jednym z partnerów przedsięwzięcia był Nasz Zespół Szkół Nr 1, a gospodarzem I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej.
Happening realizowany był w ramach programu Komendy Głównej Policji, „Profilaktyka a Ty” w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki ( ekspertem programu Profilaktyka a TY jest pedagog szkolny Naszego Zespołu Szkół Dorota Żelasko), Ogólnopolskiej kampanii Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz kampanii MSWiA „Kręci mnie Bezpieczeństwo”.

Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Jan Puchała – Starosta Limanowski.

Ideą „Limanowskiego Głosu Profilaktyki” jest kreowanie wśród nas wszystkich wzorców bezpiecznego życia, wolnego od wszelkich uzależnień.
Głównymi organizatorami byli: Powiat Limanowski, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Limanowej, I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Partnerami przedsięwzięcia byli Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Nasz Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, Auto Moto Klub Limanowa, ARS Klub Kyokushinkai Limanowa, Tv28.

Oficjalne rozpoczęcie Limanowskiego Głosu Profilaktyki nastąpiło o godzinie 9.00 Wszystkich zgromadzonych na spotkaniu pod nazwą „Limanowski Głos Profilaktyki”, powitał prowadzący wydarzenie Mateusz Pietrzak z Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości ze Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Następnie Anna Mruk, dyrektor I LO w Limanowej i gospodarz tegorocznej imprezy powitała obecnych gości wśród których znaleźli się m.in. ks. dr. Jerzy Smoleń z Katedry Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie, Jan Puchała Starosta Limanowski, wicestarosta Mieczysław Uryga, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej Renta Tokarska, insp. Krzysztof Chochliński z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej, brygadier Tomasz Pawlik z-ca Komendanta Powiatowej PSP w Limanowej, Justyna Tokarczyk, dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej, Monika Nawalaniec dyrektor PCPR w Limanowej, st. asp. Mirosław Bulanda z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Limanowej, Jolanta Szyler kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa, Maria Putiatycka przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Paweł Jaworski przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Monika Kapera Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej, Paweł Pięta dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej, Wojciech Frączek z KP PSP Limanowa, przedstawicieli policji, straży pożarnej, a także licznie przybyłą młodzież wraz z opiekunami oraz dyrektorami szkół- Nasz Zespół Szkół reprezentowała Joanna Rudek z-ca dyrektora ZS Nr 1.

Następnie uczestnicy obejrzeli spot profilaktyczny pt. „Odłóż telefon. Nie przegap życia”przygotowany przez młodzież I Liceum Ogólnokształcącego.

Kolejno zabrali głos Starosta Limanowski Jan Puchała oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej – Renata Tokarska, która nawiązała do symbolu Ogólnopolskiej Kampanii GIS „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, którym jest balonik – „bo zdrowie bywa delikatne niczym balonik, wystarczy chwila nieuwagi, aby je stracić”.

Pierwszym punktem programu „Limanowskiego Głosu Profilaktyki” był wykład pt. „Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień wśród młodzieży”, który wygłosił ks. dr Jerzy Smoleń – terapeuta, psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie.
Podczas wystąpienia prelegent zwrócił się z apelem do młodzieży by „nie szukali odwagi w uzależnieniach”, a dorośli by chcieli zrozumieć młodego człowieka i jego problemy.
Kolejnym punktem happeningu była debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ- bezpieczeństwo w szkole i poza nią na terenie Powiatu Limanowskiego” z udziałem przedstawicieli policji, straży pożarnej i młodzieży.

Kolejna część uroczystości odbywała się na hali sportowej, gdzie odbył się mecz piłki nożnej halowej pomiędzy przedstawicielami limanowskiej policji i straży pożarnej o puchar Starosty Limanowskiego Jana Puchały. Mecz komentował Józef Budacz z TV28. W przerwie wystąpiły cheerliderki z ARS Klub Kyokushinkai Limanowa.

O godzinie 12:00 młodzież I LO zaprezentowała występ, który był wstępem do następnego punktu spotkania, czyli Zrywu Wolnych Serc. Przedstawiciel policji Pan Mirosław Bulanda odczytał odezwę społeczności „Profilaktyka, a Ty”. Wszyscy zebrani zjednoczyli się we wspólnym działaniu z całą Polską poprzez ,,Zryw Wolnych Serc”.

Dużą popularnością cieszyły się także stoiska profilaktyczne, które chętnie odwiedzała zebrana młodzież i zaproszeni goście. Stoiska przygotowali przedstawiciele:
– Komendy Powiatowej Policji w Limanowej- pokaz technik kryminalistyki,
– Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej- pokaz sprzętu strażackiego oraz wysokościowy,
– Auto-Moto Klubu w Limanowej- z pokazem sprzętu ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy,
– Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Limanowej- z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz torem przeszkód z alkogoglami i narkogoglami nad którym czuwały: Pani Ewa Wątroba – koordynator powiatowy „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” ,PaniLucyna Bugajska, Pani Joanna Opyd, Pan Łukasz Kędroń,

Następnie, podsumowania zmagań sportowych przedstawicieli służb mundurowych, dokonał Starosta Limanowski Jan Puchała. – Dzisiaj nie ma znaczenia kto wygrał ten mecz. Dzisiaj dzielimy się ważnymi wartościami jakimi jest profilaktyka uzależnień. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością potwierdzili i odpowiedzieli na proste hasło: Profilaktyka, a Ty! I dziś uczestniczyli z nami podczas kolejnego Zrywu Wolnych Serc – mówił Jan Puchała Starosta Limanowski.

W ramach podziękowań za udział w Limanowskim Głosie Profilaktyki przedstawicielom szkół zostały wręczone prezenty w formie naklejek profilaktycznych na schody ,,Pierwszą pomoc- krok po kroku”. Uczestnikami przedsięwzięcia były:

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej
Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej
Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II
Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej- w tym wydarzeniu wzięła udział młodzież z klasy 1F/H pod opieka nauczyciela EdB Roberta Papieża
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej
Zespół Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
Zespół Szkół w Tymbarku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Dobrej

Serdecznie dziękujemy wszystkim, za udział w tak ważnym wydarzeniu dotyczącym profilaktyki uzależnień.

https://www.facebook.com/pg/zsnr1limanowa/photos/?tab=album&album_id=1432880016748933

Skip to content