Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Szlakiem Promocji Zdrowia

Szlakiem Promocji Zdrowia

W dniu 07.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Prozdrowotnym Programie Edukacyjnym pt. „Szlakiem Promocji Zdrowia”.
Zajęcia prowadzili studenci z Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia pod kierownictwem dr n. med. Magdaleny Macko.

Program zajęć był bardzo zróżnicowany i zawierał tematykę dotyczącą nas wszystkich. Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej z nich uczniowie zaznajomili się z zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej diety, dbania o kręgosłup oraz poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Przekazywaną wiedzę teoretyczną prelegenci wspierali prezentacjami multimedialnymi oraz filmami edukacyjnymi. Młodzież z wielką uwagą słuchała prelekcji i żywo reagowała na słowa prowadzących. W części praktycznej każdy uczestnik warsztatów przećwiczył na fantomie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i wykonał masaż serca za pomocą urządzenia AED.

Ponadto chętni uczniowie mogli skorzystać z masażu klasycznego.

Wszyscy biorący udział w Prozdrowotnym Programie Edukacyjnym otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz zostali obdarowani upominkami z logo uczelni.

Program realizowany był w ramach uczestnictwa szkoły w projektach Szkoła Promująca Zdrowie (koorynator Danuta Rosiek) oraz Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ( koordynator Dorota Zelasko).

Skip to content