Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Sukces w diecezjalnym Konkursie Biblijnym

Sukces w diecezjalnym Konkursie Biblijnym

Uczeń 3 klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej Marcin Trojański pod opieką nauczycieli religii ks. Dariusza Dziedziaka i katechetki Marii Michury zajął 3 miejsce w diecezjalnym XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej i jako LAUREAT będzie reprezentował szkołę i diecezję tarnowską w Niepokalanowie.

Konkurs jak co roku organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W tym roku zakres merytoryczny stanowiły Księga Daniela i Apokalipsa św. Jana ponieważ tematyka nawiązuje do roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce 2016/17: Idźcie i głoście! Tegoroczny zakres konkursu obejmował: Księgę Daniela i Apokalipsę św. Jana wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Celem konkursu było zaznajomienie się z treścią tych 2 ksiąg która pozwoli młodym ludziom wejść w bogaty świat symboliki biblijnej oraz apokaliptyki żydowskiej. Dzięki temu młodzi będą mogli lepiej i pełniej odpowiadać na pytania: Co znaczy dzisiaj być świadkiem? Jaka jest moja misja we współczesnym świecie?

Etap diecezjalny w tym roku odbył się 25 kwietnia 2017r.w Nowym Sączu. Do konkursu z diecezji tarnowskiej przystąpiło 125 uczestników, natomiast z naszej szkoły zakwalifikowało się 6 uczniów. Konkurs składał się z dwóch etapów części pisemnej i części ustnej. Po części pisemnej zakwalifikowało się 7 finalistów do części ustnej po której wyłoniono 3 laureatów którzy będą reprezentować diecezję tarnowską w Niepokalanowie na ostatnim etapie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych na kilkunastu kierunkach kształcenia takich jak: teologia, filozofia, historia, politologia, dziennikarstwo, socjologia, filologia i filologia angielska oraz pielgrzymki zagraniczne i atrakcyjne upominki rzeczowe, czego życzymy Marcinowi.

Skip to content