Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Sukces budowlańców

Sukces budowlańców

W dniach 7-8 kwietnia 2017 roku w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne XXX jubileuszowej olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowanych.

Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej reprezentowało czworo uczniów. Natalia Czamara i Józef Kucharczyk zostali laureatami OWiUB a Klaudia Tokarz i Mateusz Pajor finalistami tej olimpiady. Uczniowie otrzymali „indeksy” na wyższe uczelnie techniczne i po zdaniu matury planują podjęcie studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Technikum Budowlane w ZS nr1 od początku istnienia szkoły było uczestnikiem OWiUB a uczniowie wielokrotnie zostawali laureatami i finalistami olimpiady, zajmując wysokie miejsca w rankingach szkół.

Skip to content