Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Podsumowanie X Międzyszkolnego Konkursu Prozdrowotnego

Podsumowanie X Międzyszkolnego Konkursu Prozdrowotnego

7 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia w naszej szkole już po raz dziesiąty zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny pn. „Zdrowie to Twój Skarb”. Jubileuszowa edycja przebiegała pod hasłem „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”. W konkursie udział wzięła młodzież z 13 szkół powiatu limanowskiego.
7 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia w naszej szkole już po raz dziesiąty zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny pn. „Zdrowie to Twój Skarb”. Jubileuszowa edycja przebiegała pod hasłem „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”. W konkursie udział wzięła młodzież z 13 szkół powiatu limanowskiego.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Jan Puchała – Starosta Limanowski.

Zadaniem konkursowym gimnazjalistów było przygotowanie prac plastycznych – plakatów popularyzujących zasady profilaktyki. Prace gimnazjalistów można było podziwiać i oceniać na stronie internetowej przygotowanej przez pana mgr Tadeusza Pietrygę – nauczyciela informatyki. Prace plastyczne oceniało Jury w składzie: pani mgr Anna Golonka – przewodnicząca, pani mgr Maria Kędra, pani mgr Jolanta Zapała, pan mgr Bogusław Sowa, pan mgr Stanisław Dębski – członkowie

Z kolei młodzież szkół średnich naszego powiatu miała okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat budowy i działania układu odpornościowego, szczepień ochronnych, profilaktyki chorób zakaźnych i nowotworowych.

Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Kuzak, Joanna Wiktor, Anna Śmierciak, Agnieszka Ćwik i Ryszard Wielowski u uczniowie kl. 3 C – zwycięzcy etapu szkolnego wyłonieni spośród 38 uczestników. Do etapu międzyszkolnego uczniów przygotowała (ze znakomitym rezultatem) pani mgr Agnieszka Sułkowska.

Finał konkursu odbył się 7 kwietnia. Przeprowadzono test konkursowy opracowany przez panią mgr Ewę Wątrobę z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Limanowej, po czym Jury – pod przewodnictwem pani mgr Lucyny Bugajskiej przedstawicielki PSSE w Limanowej oraz pana mgr Wiesława Kuczaja nauczyciela biologii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – wyłoniło zwycięzców.

Laureatami X edycji konkursu zostali:

W kategorii: Wiedza Prozdrowotna:

I miejsce – Ryszard Wielowski – Zespół Szkół Nr1 w Limanowej

II miejsce – Joanna Kuzak – Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej

III miejsce – Agnieszka Ćwik – Zespół Szkół Nr1 w Limanowej

W kategorii Praca Plastyczna:

Głosowanie Jury:

I miejsce – Natalia Żelasko – ZSS Nr 3 w Limanowej

II miejsce – Aleksandra Monasterska – ZSS Nr 3 w Limanowej

Paulina Zając – ZSS Nr 3 w Limanowej

III miejsce – Maja Trzupek – ZSS Nr 3 w Limanowej

Karolina Puch – ZS Nr 1 w Męcinie

Wyróżnienia:

Edyta Trzupek – ZSS Nr 3 w Limanowej

Anna Musiał – ZS w Starej Wsi II

Klaudia Bieda – ZS w Starej Wsi II

Alicja Chlipała – Gimnazjum w Kamienicy

Laura Leśniak – ZSS Nr 3 w Limanowej

Ewa Kumórkiewicz – Gimnazjum w Tymbarku

Głosowanie Internautów:

I miejsce – Karolina Puch – Zespół Szkół Nr 1 w Męcinie

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: pan Mieczysław Uryga – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, pani Justyna Tokarczyk – Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego, pan Eugeniusz Bogacz – Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 w Limanowej, pani Lucyna Bugajska przedstawicielka Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Limanowej, pani Anna Golonka – nauczycielka wiedzy o kulturze, przewodnicząca Jury w kategorii Praca Plastyczna.

Nagrody główne – tablety – ufundowało Starostwo Powiatowe a pozostałe nagrody Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej.

Nad obsługą gastronomiczną konkursu czuwała pani mgr Agata Kozyra i pani mgr Zofia Pławecka wraz z młodzieżą technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest pani mgr Danuta Rosiek – nauczycielka biologii i chemii.

Gratulujemy laureatom!!!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom J

Skip to content