Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

WAŻNY TEMAT !

WAŻNY TEMAT !

Dnia 17 marca 2017 mgr Agnieszka Sułkowska zorganizowała w naszej szkole spotkanie na ważny, społeczny i często wstydliwy temat, dotykający wiele rodzin…
Wykład prezentowała Pani dr n. med. Wioletta Ławska z Instytutu Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. pt.

„ Konsekwencje uzależnienia od alkoholu“. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy III G1 , III G2 i III W . Wykładowczyni dzieliła się z uczniami nie tylko teorią, ale przede wszystkim swoją wiedzą praktyczną, zdobytą m.in. na oddziałach psychiatrycznych pracując osobami uzależnionymi od alkoholu.

Dlaczego ludzie piją alkohol?

Alkohol znajdujący się w znanych nam napojach alkoholowych (…), jest substancją o wyjątkowo drobnych cząsteczkach, mającą zdolność szybkiego przenikania do układu nerwowego i wywoływania zmian psychicznych.

Ludzie piją go, ponieważ: chcą doświadczać przyjemności, szukają ulgi w przykrych stanach emocjonalnych, sadzą że picie ułatwi im nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi a także dlatego, że tradycją stało się picie alkoholu podczas świąt i uroczystości.

Ale picie alkoholu pociąga za sobą też wiele nieprzyjemnych konsekwencji L:

kłopoty ze zdrowiem
konflikty i kłótnie
naruszanie prawa
ubóstwo
UZALEŻNIENIE
Dlatego są ludzie, którzy w ogóle nie sięgają po alkohol !!!

16% DOROSŁYCH JEST ABSTYNENTAMI I NIE PIJE ALKOHOLU

Picie alkoholu jest ryzykowne: w zbyt młodym wieku przez osoby niepełnoletnie, w nieodpowiednich okolicznościach, w trakcie ciąży i podczas zażywania leków oraz gdy uniemożliwia prawidłowe wykonywanie podstawowych obowiązków, a także pomimo stałych lub powracających problemów rodzinnych, społecznych i prawnych będących wynikiem używania alkoholu.

Jeśli osoba chce się przekonać, czy jej picie nie jest ryzykowne, powinna sprawdzić, czy nie występują u niej poniższe symptomy:

regularne picie, nawet niewielkich ilości alkoholu
upijanie się i kace
ukrywanie faktu picia lub ilości wypitego alkoholu
picie w samotności lub chowanie alkoholu „na zapas”
namawianie innych do picia
ryzykowne zachowania po spożyciu alkoholu
„urywanie się filmu” – zapominanie tego co działo się podczas picia
ciągłe mówienie o alkoholu
wahania nastroju, na przemian stany przygnębienia i ożywienia
używanie alkoholu jako ucieczki od kłopotów
zwiększenie tolerancji na alkohol, czyli „mocna głowa”
drobne wykroczenia, awantury, konflikty z otoczeniem związane z piciem alkoholu
przemiany psychiczne (np. osoba nieśmiała staje się duszą towarzystwa)
„klinowanie” – picie alkoholu w celu usunięcia lub złagodzenia objawów zespołu abstynenckiego (kaca)
prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
uwagi krytyczne na temat picia ze strony osób bliskich

Jeżeli człowiek zaobserwuje któryś z wymienionych objawów, jest to sygnał do zmniejszenia ilości wypijanego alkoholu! Jeżeli nie uda mu się ograniczyć picia – musi poszukać pomocy w placówce lecznictwa odwykowego. Lista placówek znajduje się na stronie: www.parpa.pl

Kwestionariusz CAGE

1.Czy czujesz, że powinieneś/aś ograniczyć picie?

tak

nie

2.Czy ludzie irytują Cię krytycznymi uwagami na temat Twojego picia?

tak

nie

3. Czy kiedykolwiek czułeś/aś się źle lub miałeś/aś poczucie winy z powodu picia?

tak

nie

4. Czy zdarzyło Ci się rozpocząć dzień od picia alkoholu, aby uspokoić nerwy i dojść do siebie?

tak

nie

Jeżeli chociaż raz udzieliłeś odpowiedzi na TAK – możesz mieć PROBLEM ALKOHOLOWY !!!

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem przewlekłym, postępującym, potencjalnie śmiertelnym. Może wystąpić bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, wykształcenie czy wykonywany zawód.

Zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości pijącego.

W Polsce ok. 860 tys. osób dorosłych jest uzależnionych od alkoholu.

Nadużywanie alkoholu jest trzecim w kolejności najważniejszym czynnikiem ryzyka decydującym o zachorowalności i śmiertelności mieszkańców regionu europejskiego.

Nadużywanie alkoholu skraca życie o 10 – 22 lata !!!

Alkohol jest realnym zagrożeniem dla młodego człowieka.

Powtarzające się picie nawet niewielkich ilości alkoholu:

zmniejsza możliwości uczenia się,
hamuje rozwój uczuciowy i intelektualny
zmniejsza szansę osiągnięcia celów życiowych
zwiększa ryzyko sięgania po papierosy i narkotyki oraz uzależnienia się od alkoholu

Upijanie się nastolatków powoduje wiele szkód:

konflikty z prawem i rodzicami, problemy szkolne
udział w bójkach, utratę przyjaciół
ryzykowne zachowania seksualne, mogące prowadzić do zakażenia wirusem HIV/AIDS, chorób wenerycznych, przypadkowej ciąży, gwałtu, ryzyko stania się ofiarą przestępstw i wykorzystania
wypadki, zachorowania i śmierć – około połowy nagłych zgonów w przedziale wiekowym 15 – 21 lat jest związanych z alkoholem

Jesteście poddawani licznym pokusom w sprawie alkoholu i często namawiani do picia! Bądźcie na to przygotowani!

Ktoś kiedyś na pewno zaproponuje Ci alkohol, będzie Ci zagrażało zachowanie kogoś nietrzeźwego, znajdziesz się w towarzystwie pijących rówieśników, pojawią się kłopoty, od których będziesz chciał/a uciec w picie alkoholu.

Nie wmawiaj sobie, że ciebie to nie dotyczy.

Jeśli czujesz się bezradny/a, zagubiony/a, nie potrafisz poradzić sobie z sytuacją ZWRÓĆ SIĘ DO RODZICÓW – ONI MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMARAŃCZOWEJ LINII

POMARAŃCZOWA LINIA

POMAGA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI PIJĄ

0-801 14 00 68

PAMIĘTAJ, ŻĘ TY TEŻ KIEDYŚ BĘDZIESZ RODZICEM. Dzieci w rodzinie alkoholowej:

1. Żyją w poczuciu zagrożenia, cierpią i są często ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Mają zaburzenia emocjonalne związane z lękiem.

2. Wstydzą się swoich rodziców, wiele dzieci stara się utrzymać w tajemnicy picie rodziców. Mają poczucie, że są gorsze.

3. Ukrywają i tłumią swoje uczucia, czują się osamotnione. Częściej zapadają na różne choroby.

4. Uczą się że nie mogą polegać na swoich rodzicach, przestają ufać innym ludziom. Otaczający świat wydaje się im wrogi i obcy.

5. Biorą na siebie odpowiedzialność za problemy rodzinne i przejmują obowiązki dorosłych. Nie potrafią się bawić.

Zasady panujące w rodzinie alkoholowej: nic nie mówić, nie ufać, nie odczuwać…

Członkowie rodziny osoby uzależnionej potrzebują profesjonalnej pomocy psychologicznej, którą mogą uzyskać w placówkach lecznictwa odwykowego.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN WAŻNY, SPOŁECZNY TEMAT ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA NASZYCH TELEBIMACH SZKOLNYCH – ZATRZYMAJ SIĘ I POMYŚL NAD SWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ!

Piliśmy dla szczęścia,
A staliśmy się nieszczęśliwi
Piliśmy, aby się bawić,
A wpadliśmy w przygnębienie
Piliśmy, aby było miło z innymi,
A staliśmy się kłótliwi
Piliśmy dla wyrafinowania
A staliśmy się prostaccy
Piliśmy dla przyjaźni
A zyskaliśmy wrogów
Piliśmy, aby zyskać siłę
A czujemy się słabi
Piliśmy, aby zasnąć
A czuwamy bez odpoczynku
Piliśmy „leczniczo”
A wpadliśmy w kłopoty zdrowotne
Piliśmy dla kurażu
A dopadł nas lęk
Piliśmy, aby zyskać pewność siebie
A ogarnęły nas wątpliwości
Piliśmy, aby prowadzić konwersację
A upośledziliśmy naszą mowę
Piliśmy, aby zapomnieć
A to niechciane stale do nas wraca
Piliśmy, aby zyskać wolność
A staliśmy się niewolnikami
Piliśmy, aby pozbyć się problemów
A pomnożyliśmy je
Piliśmy, aby wzbogacić życie
A przeżyliśmy śmierć

wiersz napisany przez alkoholika

Skip to content