Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

W dniu 14.03.2017 roku odbył się regionalny etap Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w Krakowie.

W Olimpiadzie wzięły udział trzy uczennice Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej – Justyna Obajtek, Aleksandra Wątor i Karolina Juszczak.

Na etapie wojewódzkim uczestnicy musieli zmierzyć się z zagadnieniami o bardzo szerokiej i zróżnicowanej tematyce. Poziom trudności testu wielokrotnego wyboru był bardzo wysoki.
O miejscu na podium decydował nie tylko poziom wiedzy ale również czas rozwiązania testu. Uczennice reprezentujące naszą szkołę zajęły 5 miejsce na 19 zakwalifikowanych zespołów szkół ponadgimnazjalnych województwa Małopolskiego.

Skip to content