Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą…

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą…

W przeddzień uroczyście obchodzonego w naszym kraju Święta Niepodległości w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego odbyła się akademia poświęcona 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież zgromadzona w hali sportowej miała okazję przypomnieć sobie najważniejsze postacie i wydarzenia, które po 123 latach niewoli doprowadziły do odzyskania wolności.

Montaż poetycko – muzyczny poprzedziła prezentacja przygotowanej przez TV Ekonom sondy przeprowadzonej wśród uczniów, którzy wypowiadali się na temat współczesnego rozumienia patriotyzmu.

Część artystyczna ukazywała okoliczności utworzenia I Kompanii Kadrowej oraz rolę, jaką w walce z zaborcami odegrał Józef Piłsudski – twórca i Komendant I Brygady Legionów. Informacjom o zbrojnych i dyplomatycznych działaniach polskich patriotów, które zmierzały do odzyskania wolności towarzyszyły wiersze legionistów, uczestników walk w latach I wojny światowej. Ukazywały one nastroje tamtych lat: nadzieje na niepodległość, poświęcenie na polu walki i wreszcie radość z odrodzonej ojczyzny.

Na scenie wystąpili: Małgorzata Tokarz, Patrycja Florek, Karolina Wiewiórska, Mateusz Augustyn, Maciej Banach, Wojciech Czech, Zbigniew Smoleń – uczniowie klasy 3 G2 i Jakub Białoń z klasy 2C. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Consonans, działający pod kierownictwem profesora Leszka Mordarskiego, tym razem w podwójnym składzie, który wykonał znane wszystkim piosenki legionowe i nostalgiczne utwory Marka Grechuty. Akademię przygotowała prof. Anna Biedroń.

Wykonawcom podziękował Dyrektor Eugeniusz Bogacz, przypominając, że patriotyzm to nie tylko słowne deklaracje, ale przede wszystkim uczciwa praca i solidna nauka.

Myślą przewodnią tej podniosłej patriotycznej uroczystości były słowa patrona szkoły – Józefa Piłsudskiego: „Ten, kto nie szanuje i ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani ma prawo do przyszłości”.

Skip to content