Targi Edukacji i Pracy w Limanowej

Targi Edukacji i Pracy w Limanowej

Dnia 24 października w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej, odbyły się „Targi Edukacji i Pracy”. Honorowy Patronat nad targami objął Pan Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego.

Targi odbyły się dzięki uprzejmości i pomocy Dyrekcji oraz Pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej.

Skierowane były do młodzieży uczącej się, bezrobotnej jak i osób poszukujących pracy. Organizatorami były jednostki OHP – Punkt Pośrednictwa Pracy w Limanowej i Młodzieżowe Centrum Kariery w Mszanie Dolnej. Otwarcia targów dokonała Pani Agata Fołta – Dyrektor CEiPM w Nowym Sączu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli m.in. Jan Puchała – Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Krzysztof Świerczek – Małopolski Wojewódzki Komendant OHP, Marek Młynarczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Eugeniusz Bogacz – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, Edyta Król – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej, dyrektorzy szkół, pracodawcy i osoby współpracujące z OHP.

Celem organizowanego przedsięwzięcia było stworzenie bezpośredniego kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z lokalnymi i nie tylko lokalnymi pracodawcami. Targi podzielone były na dwa moduły. Jednym z nich była oferta wystawiennicza szkół policealnych i oferta pracodawców, prezentujących możliwości zatrudnienia w ramach pracy stałej jak i krótkoterminowej. Drugi moduł odbył się w formie seminarium o tematyce: „Poznajcie się z siecią EURES”, w którym wzięła udział klasa 4 Technikum ekonomicznego. Zajęcia przeprowadził Krzysztof Borek – Doradca EURES. Przedstawił on zasady funkcjonowania oraz cele sieci EURES. W dalszej części omówił plusy i minusy podejmowania pracy za granicą oraz przedstawił różnice w prawach i obowiązkach pracowników w Polsce i państwach UE/EOG. Integralną częścią spotkania była zabawa polegająca na zaprezentowaniu różnic kulturowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, przejawiających się w stosowanych na co dzień gestach. Na koniec doradca zaprezentował również możliwość poznawania usług sieci, świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w mediach społecznościowych, a także omówił założenia projektów, które Ochotnicze Hufce Pracy będą realizowały w 2017 roku.

W Targach uczestniczyła także młodzież Naszego Zespołu Szkół z klas: 4b1, 2F/H, 4b2/T3, 4G3/W, 2d, 2i, 4T1, 2b2, 2W/T3, 4F/H, 2O/M, 4G1, 4G2, 3b1,3G1, 2G2. Uczniowie korzystali z porad udzielanych przez doradców zawodowych i pośredników pracy. Dodatkowo mieli okazję zapoznania się z ofertą prezentowaną przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy działające na terenie Limanowej i Nowego Sącza. Instytucja OHP, poprzez projekty współfinansowane ze środków UE oraz coroczną organizację Targów Edukacji i Pracy, promuje zatrudnianie ludzi młodych.

Skip to content