Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Aktualności Pedagoga 2015/2016

Aktualności Pedagoga 2015/2016

POSZUKIWANIA PERSPEKTYW NA DALSZĄ EDUKACJĘ

10 września  maturzyści z technikum i liceum naszego Zespołu Szkół wzięli udział w Krakowskim Salonie Maturzystów – Perspektywy 2015, który miał miejsce w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas targów maturzyści uzyskali szczegółowe informacje na temat ofert uczelni wyższych oraz obowiązujących zasadach rekrutacji. Uczniowie otrzymali bezpłatne egzemplarze Informatora dla Maturzystów Perspektywy 2015  oraz  liczne materiały informacyjne i gadżety, których nie skąpiły uczelnie-wystawcy.

Mamy nadzieję, że spotkanie z przedstawicielami uczelni i bezpośredni kontakt ze studentami pomoże uczniom w wyborze kierunku, jaki chcieliby studiować, a co za tym idzie w wyborze przedmiotów zdawanych na maturze.

Wyjazd zorganizowały i opiekunami grupy były pedagożki szkolne: p. Barbara Jabłońska i p. Dorota Żelasko.

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Limanowskiego. 

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

 • pomocy w nauce,
 • uczeniu aktywnego spędzania czasu,
 • wspieraniu rozwoju zainteresowań.

Ponadto wolontariusz dobrowolnie podejmuje się pomocy w przygotowywaniu imprez okolicznościowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
 • satysfakcja z pomocy innym,
 • wzrost umiejętności społecznych,
 • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 14 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych oraz Domu Dziecka z terenu Powiatu Limanowskiego, obejmującego swym zasięgiem gminy:  Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Mszana Dolna, Słopnice, Tymbark, Łukowica, Niedźwiedź.  

Uwaga:
Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej. 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej – p. Joanną Leśniak pod nr tel. 18 3337 827 bądź zgłoszenie się osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (pok. 142).

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

W Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej dnia 21 września 2015r. dziewięć klas ok. 180 uczniów wraz z nauczycielami wychowania fizycznego sprzątali teren Sowlin wzdłuż Bulwar i okolic.

Wykorzystano wszystkie worki dostarczone do szkoły przez Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Limanowskim. Nieodpłatną wywózkę śmieci zebranych przez młodzież zapewnił Zakład Oczyszczania Miasta Limanowa.

Akcję Sprzątanie świata-Polska 2015 poprzedziła krótka prelekcja przez radiowęzeł (dzięki współpracy z Samorządem Uczniowskim)na temat tegorocznej edycji pod hasłem „Wyprawa-poprawa”. Jej celem było uświadomienie młodzieży, że każdy z nas może odegrać ważną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa a jednym nich jest prawo do tego, żeby domagać się rozwiązania przez gminy takich problemów jak dzikie wysypiska śmieci. Do tego potrzebna jest wiedza i  chęć uczestniczenia  w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska. Dlatego zachęcano by wsiąść na rower, wyruszyć pieszo, zaprosić krewnych i znajomych i wyruszyć z Fundacją Nasza Ziemia na Wyprawę –Poprawę oraz rozejrzeć się dokoła i sprawdzić:

 • czy gdzieś są dzikie wysypiska
 • czy gdzieś na poboczu nie zalegają  śmieci
 • czy nie brakuje koszy na śmieci
 • czy gdzieś nie brakuje  pojemników do segregacji i zgłosić do gminy.

Akcja Sprzątania Świata była również okazja zachęcenia uczniów do udziału w konkursach  organizowanych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne „10-lecia edukacji ekologicznej w Powiecie Limanowskim”, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowskie, (konkurs fotograficzny „Leśne inspiracje”)  Klub Gaya (Święto Drzewa).

Szkolnym koordynatorem akcji w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej była mgr Anna Giemza

ĆWICZEBNA EWAKUACJA BUDYNKU SZKOŁY – ALARM POŻAROWY

W dniach 15 i 16 września 2015 r. przeprowadzono ćwiczebną ewakuację budynków szkoły (Budynek A, B, Internat).

Celem jej było zapoznanie młodzieży klas pierwszych ze sposobem opuszczania budynków szkoły w razie zagrożenia oraz doskonalenie postępowania ewakuacyjnego młodzieży starszej oraz pracowników. Ćwiczenia przebiegały  w sposób sprawny i spokojny. Wzięło w nich udział: 1121 uczniów i 66 pracowników oraz obserwatorzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej (tylko w Internacie). Ćwiczenia przygotował i prowadził nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Robert Papież wraz z pracownikami szkoły.

WARSZTATY I KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

W ubiegłym roku szkolnym 15 klas naszego Zespołu Szkół miało okazję uczestniczyć w warsztatach polskiego języka migowego.

Organizacją zajęły się Panie pedagożki z obydwu budynków. Zajęcia prowadzone były przez Panią mgr Agnieszkę Orzechowską – surdopedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, absolwentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studentkę Polskiego Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, gdyż  przybliżyły uczestnikom świat ciszy osób niesłyszących. Mamy nadzieję, że były także inspiracją do kontynuowania nauki polskiego języka migowego. Dlatego zachęcamy Was do udziału w kursie prowadzonym od września w Limanowskim Domu Kultury. Więcej informacji na facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

Pedagodzy szkolni Dorota Żelasko i Barbara Jabłońska

POKAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – RESUSCYTACJI

28.10.2015 r. uczniowie naszej szkoły z klas: 1 T1, 1 G1, 1 C ubrali udział w prelekcji i pokazie udzielania pierwszej pomocy – resuscytacji krążeniowo-oddechowej przeprowadzonym przez ratowników Polskiego Związku Motorowego z Limanowej: Pałka Andrzej, Kaja Mirosław i Harasiewicz Jan.

Było to przypomnienie wiadomości z gimnazjum i utrwalenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Każdy z uczestników otrzymał poradnik udzielania pierwszej pomocy i opaskę odblaskową. Organizatorami spotkania z ramienia szkoły byli nauczyciele: pedagog szkolny Dorota Żelasko i  nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Robert Papież.

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY „RETUSZ”

W dniu 26 października 2015r. odbył się spektakl profilaktyczny pt.: „Retusz” prezentowany przez aktorów Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa.

Tematem spektaklu była szkodliwość wszelkiego rodzaju używek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem dzisiejszych czasów jakim są dopalacze.

Fabuła spektaklu osnuta była wokół rozterek typowych dla młodych ludzi, które wynikały z trudności dokonania wyboru między stylem życia lansowanym przez komercyjne media, a wartościami propagowanymi przez rodzinę i szkołę. Szczególnie w wieku, w którym wielu chciałoby dołożyć sobie do metryki kilka lat, aby przedwcześnie zapoznać się z niektórymi „atrybutami dorosłości”.

Program „Retusz” nie ograniczył się wyłącznie do standardowego pogłębienia encyklopedycznej wiedzy na temat szkodliwości używek: papierosów, alkoholu, narkotyków. Analizował pewne mechanizmy ich wpływu na człowieka – takie jak system iluzji i zaprzeczeń oraz fazy uzależnień. Rozprawił się z mitami dotyczącymi substancji psychoaktywnych i rzekomej nieszkodliwości niektórych z nich. Pokazał jak dzięki kształtowaniu umiejętności asertywnych, nie ulegać presji rówieśniczej. Dzięki dynamicznej formule inscenizacji, autentyzmowi problemów, języka postaci i przystępności fabuły pozwolił młodym ludziom na utożsamianie się z bohaterami opowieści. Dostarczył im argumentów promujących zdrowy styl życia i utwierdził w przekonaniu, że warto bronić własnych przekonań i wartości – często wbrew naciskom otoczenia.

Spektakl z zainteresowaniem obejrzeli uczniowie klas 1b1, 1b2, 1W/T3, 2G1, 3b1 i 3G1 wraz z nauczycielami.

Dorota Żelasko– pedagog szkolny

BICIE REKORDU RESUSCYTACJI UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

16.10.2015 r. uczniowie naszej szkoły z klas: 2 OP, 2 M, 1 OM ubrali udział w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Limanowej pokazie sprzętu ratowniczego, prelekcji i biciu rekordu w grupowym wykonywaniu resuscytacji.

W pokazie brali udział, także uczniowie innych szkół. Była to fajna, pouczająca zabawa i ciekawe przeżycie. Każdy   z uczestników otrzymał apteczkę pierwszej pomocy WOŚP. Opiekunem grupy był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Robert Papież.

„NIE ZAWSZE WĘDZONE TRZYMA DŁUŻEJ”

Bierzemy udział w kampanii społecznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ukazującej skutki narażenia na dym tytoniowy.

Kampania ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problem palaczy, którzy nie szanują obowiązku nieszkodzenia innym.  Ma też zachęcić społeczeństwo do nierozpoczynania palenia lub do zerwania z nałogiem.

Więcej informacji na temat kampani społecznej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej.

SPOTKANIA Z MATURZYSTAMI

Oferty wyjazdów do USA w ramach programów Camp America i Au Pair.

W dniach 12 i 13 listopada 2015 r. wszystkie ostatnie klasy technikum i liceum ogólnokształcącego miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panią Agnieszka Łyżnicką – byłą absolwentką szkoły, a obecnie Autoryzowanym Przedstawicielem American Institiute for Forreign Study, która zaprezentowała ofertę wyjazdów do USA w ramach programów Camp America i Au Pair. Przekazywane informacje oraz relacje z doświadczeń tego rodzaju wyjazdów, cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Dzięki corocznym spotkaniom Pani Agnieszki z Naszymi uczniami wielu młodych ludzi skorzystało już z przedstawionych programów podczas wyjazdów wakacyjnych lub całorocznych. Dla zainteresowanych polecamy Fanpage Pani Agnieszki: https://www.facebook.com/agnieszka.campamerica oraz kontakt mail: agnieszka.lyznicka@aifs.pl.

Pedagodzy szkolni Dorota Żelasko i Barbara Jabłońska

WYNIKI KONKURSU „ZMALUJ COŚ POZYTYWNEGO DLA DOBRA DRUGIEGO”

12 listopada 2015 r. w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej, odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami konkursu plastycznego pn. „Zmaluj coś pozytywnego dla dobra drugiego” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Limanowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Do konkursu nadesłano 316 prac plastycznych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania laureatom konkursu nagrody wręczali Jan Puchała – Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Agata Zięba – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Justyna Tokarczyk – Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej, Monika Nawalaniec – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Wanda Marek – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Małgorzata Frączek – psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

W kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna II miejsce przyznano uczennicy Naszego Zespołu Szkół Dominice Biernat z kl. 3W, a III miejsce zdobyła również nasza uczennica Klaudia Frączek z kl. IV G1.

Dziewczynom gratulujemy miejsc na podium, a wszystkich zapraszamy na wystawę prac konkursowych, którą można zwiedzać w Mini Galerii Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej do 2 grudnia 2015 r.

Koordynator konkursu na terenie szkoły- pedagog szkolny Dorota Żelasko.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Starostwo Powiatowe w Limanowej w 2015 roku realizuje projekt ,,Bezpieczniej na drogach w Powiecie Limanowskim”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promocja bezpiecznych zachowań i walka z uzależnieniami. W ramach realizacji projektu uczniowie z 6 klas naszego zespołu szkół  wzięli udział w prelekcjach z zakresu profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych. Odbyły się one w budynku A w dniu 20.11, a w budynku B w dniu 18.11.2015r. Zajęcia prowadzone były przez Panią Aleksandrę Stanek- psychoterapeutę, magistra psychologii – specjalność kliniczna w obszarze psychologii zdrowia. Celem tego przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z eksperymentowaniem z różnego rodzaju używkami oraz uzyskanie informacji co należy robić, aby nie dać się wciągnąć w ich szpony. W dn. 30.11.2015r. młodzież pod opieką Pani pedagog Doroty Żelasko wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Limanowej podsumowującej w/w projekt.

 „ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA NASZYCH PRZYJACIÓŁ”

Święta to czas, w którym ludzie powinni się wspierać i ofiarować sobie wzajemną pomoc. Już po raz czwarty Samorząd Uczniowski przy współpracy z pedagożkami szkolnymi postanowił przyjść z pomocą potrzebującym, wielodzietnym rodzinom uczniów naszej szkoły organizując akcję „Świąteczna paczka dla naszych przyjaciół”. W okresie przedświątecznym prosiliśmy wszystkie klasy o zrobienie po jednej paczce, w której mogły znajdować się dowolne upominki: słodycze, artykuły żywnościowe, przybory szkolne, zabawki, książki- również dla młodszego rodzeństwa naszych uczniów.

Cieszymy się, że tak wiele klas naszego ZS włączyło się w tą szlachetną akcję. Dziękujemy młodzieży za poświęcenie i pomoc. Nie sprawiło to nam trudności, a zapewne przyniosło wiele radości w domach naszych kolegów i koleżanek. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy!

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

W ramach realizacji projektów Szkoła Promująca Bezpieczeństwo oraz Szkoła Promująca Zdrowie podejmujemy w szkole szereg działań profilaktycznych.

W październiku zorganizowana została prelekcja dla młodzieży nt. „Zaburzeń odżywiania”, na którą zaproszona została Pani Wiesława Bubula – dietetyk Szpitala Powiatowego w Limanowej. W spotkaniu wzięły udział klasy: 1b2, 1G1, 2G1, 2G2, 2W.

Celem zajęć było kształtowanie odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży oraz popularyzowanie wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania się oraz najczęstszych zaburzeń odżywiania.

Pierwszego dnia po feriach uczniowie klas 1W/T3, 1b1, 2b2/T3, 3b1, 3b2/T3, 3F/H uczestniczyli w spotkaniu z Panem Markiem Mrukiem – inspektorem BHP. Prelekcja nosiła tytuł „Nie lekceważ przepisów BHP – bądź bezpieczny”. Tematyka ściśle związana była z realizacją jednego z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Program szkolenia obejmował:

 • podstawowe regulacje prawne związane ze stosowaniem substancji rakotwórczych i mutagennych w zakładach pracy,
 • występowanie substancji rakotwórczych i mutagennych w procesach pracy.

Dla uczniów naszego Zespołu Szkół była to świetna okazja do zgłębienia tak trudnego tematu.

PODSUMOWANIE „ZAKRĘCONEJ AKCJI”

Podobnie jak ubiegłych latach, tak i w tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły zbierali plastykowe nakrętki. Wiedzą oni, że w ten sposób nie tylko dbają o środowisko, lecz również przynoszą radość innym. Cieszymy się , że do akcji włączyli się także nasi nauczyciele. Podsumowaliśmy zbiórkę za I okres i tak przekazaliśmy rodzinie chorego Kubusia ok. 300 kg zakrętek.

Serdecznie dziękujemy i liczymy na Wasze zaangażowanie w II okresie 😉 

POMOC DLA STOWARZYSZENIE REMEDIUM W TYMBARKU

W lutym rozprowadziliśmy w naszej szkole cegiełki – serca z piernika oraz serca ceramiczne, które zostały wykonane przez osoby niepełnosprawne – uczestników warsztatów terapii zajęciowej Stowarzyszenia Remedium w Tymbarku. Zebrane środki finansowe przekazaliśmy w całości dla Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom za okazanie daru serca i wsparcie tej szlachetnej akcji.

SPOTKANIE Z PANEM WIESŁAWEM JINDRACZKIEM

21 marca 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Wiesławem Jindraczkiem, który przez wiele lat był narkomanem, jednak udało mu się zwyciężyć w walce z nałogiem. Dlatego też postanowił głosić świadectwo swojego życia o uzdrowieniu, jakiego dostąpił w Medjugorie, gdzie obecnie mieszka.

Nasz gość w bardzo przejmujący sposób opowiadał o swoim buncie przeciw wszystkim i wszystkiemu, a szczególnie przeciw Bogu. Mówił także o wejściu w nałóg narkotykowy, o stoczeniu się na samo dno, z którego pomogli mu wyjść m.in. franciszkanin – ojciec Slavko Barbaric oraz wspólnota Cenacolo, która pomaga ludziom uzależnionym od narkotyków. Starał się wytłumaczyć młodzieży, że czasem wystarczy wziąć narkotyk tylko jeden raz, aby życie przeobraziło się w koszmar. Wspomniał także, że wszelakie używki nigdy nie pomogły mu rozwiązać żadnego problemu, a wręcz przeciwnie sprawiły, że pojawiały się nowe, trudniejsze.

Pan Wiesław stracił wszystko  rodzinę, przyjaciół, zdrowie oraz godność, bo dla narkotyków był w stanie zrobić wszystko. Dziś wie jak wysoką cenę musiał zapłacić za wejście w ten zabójczy nałóg. Na szczęście udało mu się z niego wyjść, choć wielu z jego znajomych nie miało tyle szczęścia. Teraz czuje się wolnym i szczęśliwym człowiekiem, a swoim doświadczeniem pragnie dzielić się ze wszystkimi wokół, traktując to jako swoją życiową misję.

Młodzież uczestnicząca w spotkaniu z wielkim zainteresowaniem słuchała świadectwa pana Wiesława. Budująca była także postawa uczniów naszego Zespołu szkół, którzy po zakończonej prelekcji podchodzili do pana Wiesława i gratulowali wewnętrznej siły, która pozwoliła mu wygrać z nałogiem oraz odwagi mówienia o tak trudnych przeżyciach.

Mamy nadzieję, iż to świadectwo skłoni młodych ludzi to do refleksji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków.

Spotkanie mogło dojść do skutku dzięki pani Teresie Staśko, która zaprosiła do nas pana Wieśka, za co bardzo dziękujemy.

W związku z licznymi pytaniami udostępniamy kontakt do pana Wiesława Jindraczka
skype: rumcajs116
email: rumcajs.szuwarek@gmail.com

SPOTKANIA Z GIMNAZJALISTAMI

Jak co roku, zaraz po feriach, przedstawiciele naszej szkoły pani Dorota Żelasko oraz pani Jolanta Zapała, tym razem także z młodzieżą naszej szkoły, odbyły spotkania rekrutacyjne z uczniami szkół gimnazjalnych. Prezentowana była prezentacja multimedialna przedstawiająca krótką historię szkoły, mocne strony, bazę materialną i dydaktyczną, sukcesy uczniów, działalność pozalekcyjną i co najważniejsze, szczegółową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/17. Uczniowie zostali zapoznani z typami szkół wchodzących w skład naszego zespołu, a także przeanalizowane zostały wszystkie proponowane kierunki pod kątem nauczanych w nich przedmiotów, a także możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wyświetlano także film promujący szkołę przygotowany przez uczniów naszego Zespołu Szkół oraz rozdano przygotowane na tę okazję broszury informacyjne.

Po prezentacji był także czas odpowiedzi na pytania gimnazjalistów oraz zaproszenie ich do odwiedzenia szkoły podczas dnia otwartego. Łącznie odwiedzono 26 szkół. Mamy nadzieję, że przekazana pełna informacja o szkole, pomoże uczniom gimnazjum w dokonaniu trudnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i będzie to właśnie jeden z kierunków oferowanych przez nasz Zespół Szkół.

Do zobaczenia we wrześniu!

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI UCZELNI WYŻSZYCH

W ostatnim czasie odbyły się w naszej szkole spotkania uczniów klas maturalnych z pracownikami i studentami szkół wyższych z naszego regionu. I tak gościliśmy przedstawicieli Politechniki Krakowskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Nowego Sącza. Uczniowie klas maturalnych mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni w zakresie oferowanych kierunków i specjalności oraz warunkami studiowania. Przedstawiciele szkół wyższych przekazali uczniom materiały promocyjne i odpowiadali na pytania zainteresowanych uczniów. Rozmowy z przedstawicielami uczelni uświadomiły naszym uczniom, jak ważny dla przyszłej kariery zawodowej jest trafny wybór kierunku studiów.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH

W dniach 1 i 6 kwietnia po raz kolejny na terenie naszej szkoły odbyły się zajęcia warsztatowe z Panią Joanną Kuźniacką, doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej. Tematyka zajęć dla uczniów klas drugich dotyczyła zainteresowań i uzdolnień uczniów, w odniesieniu do wyboru dalszej drogi życiowej oraz przeglądu wyższych uczelni i kierunków studiów, a także regulaminów rekrutacji.

Z kolei klasy trzecie odpowiadały na pytanie jak odnieść sukces zawodowy, w jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości oraz jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?

Uczniowie z dużym zapałem angażowali się w proponowane im zajęcia. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia pomogą im w efektywnym planowaniu własnej kariery zawodowej.

PRZEDWIOŚNIE TEATRALNE

W dniu 8.04.2016r. uczniowie z jedenastu klas naszego Zespołu Szkół miało okazje uczestniczyć w spektaklu teatru „Co sie stało” pt: „Zołzy” w Limanowskim Domu Kultury, którego premiera miała miejsce podczas Przedwiośnia Teatralnego na deskach LDK.

„Zołzy” to dwa, niezwykle żywe i emocjonalne, przeplatające się monologi licealistek – Niuni i Kariny. Niunia jest zapatrzona w Pati, atrakcyjną, zamożną i bardzo pewną siebie klasową liderkę. Bez szemrania wykonuje jej polecenia, stosuje wskazane przez nią diety, ubiera się pod dyktando i… coraz bardziej popada w kompleksy, ponieważ mimo starań wciąż odbiega od ideału. Karina, jest byłą przyjaciółką Pati. Po tym, jak się jej naraziła, staje się „niewidzialna” dla otoczenia. Jest klasowym wyrzutkiem i kozłem ofiarnym. Dziewczyna z trudem zmaga się z samotnością, wykluczeniem, mobbingiem i biedą.

W sztuce zderzone zostają skrajne postawy dojrzewających i dynamicznie zmieniających się bohaterek. Kiedy pierwsza zmierza ku abstrakcyjnym ideałom lansowanym przez kolorowe czasopisma, druga zmaga się z przyziemnymi problemami. A przecież każda z nich głęboko przeżywa swoje porażki.

Autorka sztuki – Izabela Degórska – skupia się na jednym z najważniejszych problemów młodych ludzi: potrzebie akceptacji. Niunia zadaje sobie pytanie, jak daleko można się posunąć w chęci przypodobania się innym? Kiedy traci się swoją tożsamość? Karina, jej przeciwieństwo, obrazuje tych, którzy powiedzieli grupie „nie” i ponieśli konsekwencje. Poprzez to przedstawienie młodzież miała okazje zobaczyć do czego może doprowadzić rozpaczliwa potrzeba akceptacji grupy.

Wysoko oceniamy grę aktorską uczennicy naszej szkoły AGNIESZKI LEŚNIAK z klasy 4T1 która wcieliła się w rolę jednej z tytułowych bohaterek.

Celem organizowanego przedsięwzięcia było rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą oraz kształtowanie prawidłowych zachowań w teatrze.

KONKURS PLASTYCZNY „STOP DOPALACZOM”

Pracę należy dostarczyć do gabinetu pedagoga szkolnego w budynku A lub B do dnia 20.05.2016r.

Szczegółowe informacje: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/350-konkurs

Zostań HONOROWYM DAWCĄ KRWI !!!

Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie internetowej: https://krwiodawcy.org/

KONKURS FOTOGRAFICZNY!!! „Chcemy żyć bez przemocy”

W dniu 3 marca 2016r. na konferencji pn. „Spodziewaj się Niespodziewanego” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ogłosiło konkurs fotograficzny pn. „Chcemy żyć bez przemocy”.

Ideą konkursu jest promowanie i pokazywanie postaw prospołecznych tj. dobroć, okazywanie empatii, wspieranie i pomoc adresowana do drugiego człowieka. Prace mogą również pokazywać jak można dbać o relacje z innymi w tym z dziećmi, osobami starszymi czy osobami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. Chodzi także o okazanie w akceptowany sposób swojego sprzeciwu wobec przemocy i przejawów agresji w szkole, domu czy w otoczeniu.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Uczestnicy przygotowują prace fotograficzne o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formacie (cm) 20 x 30.

Więcej informacji o wymogach formalnych można znaleźć tutaj:

http://www.pcpr-limanowa.pl

W niniejszej zakładce znajdują się także:

Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Chcemy żyć bez przemocy”
Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego pn. „Chcemy żyć bez przemocy”

Konkurs zakończy wystawa nagrodzonych prac w Punkcie Informacji Turystycznej.

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym . Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do gabinetu pani pedagog w budynku A lub B do dnia 30 maja.

WYNIKI KONKURSU

Gratulacje dla Karola Pałki z klasy III G1 za zajęcie I miejsca w konkursie fotograficznym „Chcemy żyć bez przemocy”.

http://www.powiat.limanowa.pl/…/sfotografowali-zycie-bez-pr…

ZAPRASZAMY NA I LIMANOWSKI GŁOS PROFILAKTYKI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej wspólnie z partnerami Powiatem Limanowskim, Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Miastem Limanowa, Gminą Limanowa, Limanowskim Domem Kultury, a także Auto-Moto Klubem w Limanowej organizują happening z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą Limanowski Głos Profilaktyki. Honorowy patronat nad imprezą objął Jan Puchała – Starosta Limanowski.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki, a także kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

„Ogólnopolski Głos Profilaktyki” to najnowsza inicjatywa programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty” (w skrócie: PaT). W 2012 roku odbył się pilotażowy projekt pn. „Warszawska Noc Profilaktyki”, w którym udział wzięło 1000 osób. W 2013 roku, inicjatywa ta rozpowszechniła się już na teren całego kraju w przedsięwzięciu pod nazwą „Ogólnopolska Noc Profilaktyki”, w której udział wzięło 47 tysięcy osób, przy zaangażowaniu 464 jednostek samorządowych. W 2014 i 2015 roku liczba uczestników Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki powiększyła się do ok. 75 tysięcy na terenie całego kraju. Akcja ma ideę – promowania MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ, na życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i odpowiedzialne, na życie bezpieczne, życie, którego wartością jest wolność. W tym roku chcemy dołączyć do realizacji tego przedsięwzięcia, które swoim zasięgiem objęłoby całą limanowską społeczność.

Ogólnopolska kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, prowadzona jest przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Limanowej, w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” KIK/ 68. W zakresie jej realizacji organizowane są m.in. akcje profilaktyczne, punkty edukacyjno-informacyjne połączone z wykonywaniem badań poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, prelekcje wśród młodzieży, emitowania spotów kampanijnych. Celem podejmowanych działań byłoby zwiększenie wiedzy nt. skutków zdrowotnych stosowania substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki), wpływu tych substancji na organizm człowieka, na płód oraz ograniczenie ich stosowania przez młodych ludzi – adresatów działań.

Limanowski Głos Profilaktyki odbędzie się 1 czerwca 2016 roku i rozpocznie go „Marsz profilaktyczny”, w którym udział wezmą zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele szkół z Powiatu Limanowskiego, a także chętne osoby, które odpowiedzą na otwarte zaproszenie do udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu. Uczestnicy marszu wyruszą spod budynku A – Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej o godz.10:00 i przejdą w kolumnie pieszej ulicami miasta Limanowa: J. Piłsudskiego, Jana Pawła II i J. Marka. W czasie trwania marszu do kolumny dołączą przedstawiciele kolejnych limanowskich szkół. Uczestnicy powinni być ubrani w białe koszulki. Mile widziane transparenty i plakaty z hasłami promującymi zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Wszyscy zebrani otrzymają również balony i naklejki z zakresu programu PaT oraz kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.

Podstawową ideą happeningu jest promowanie „Mody na życie bez uzależnień”.

Kulminacja wydarzenia nastąpi w Parku Miejskim, gdzie o godz. 11.00 przy muszli koncertowej organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji m.in. spektakl profilaktyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej, inscenizację pod nazwą „Przestańmy biec” przygotowaną przez młodzież z Zespołu Szkół Nr 1, występy: zespołu wokalno-instrumentalnego „Consonans” z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Limanowej oraz sekcji tanecznej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Myślenice.

Punktualnie o godz. 12:00 odbędzie się „ZRYW WOLNYCH SERC” – gest realizowany w tym samym czasie i formie na terenie całego kraju, polegający na uprzednim położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund jego rytmu. Dlaczego zryw? Właśnie chodzi o energię myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi o powstańczy zryw walki i troski. Walki o dzieci i młodzież, o ich zdrowie, o ich wolność, o ich odpowiedzialne relacje rówieśnicze, relacje z młodszym i starszym pokoleniem. Ten GEST niech stanie się symbolem naszej wolności od uzależnień.

W ramach imprezy, będzie także możliwość odwiedzenia stoisk profilaktycznych:

 • Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – pokaz technik kryminalistycznych,
 • Auto-Moto Klubu w Limanowej – pokaz udzielania pierwszej pomocy,
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej – badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu, tor przeszkód z alkogoglami i narkogoglami.

W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych marsz profilaktyczny zakończy się w Limanowskim Domu Kultury, gdzie odbędzie się druga część uroczystości.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, a szczególnie młodzież wraz z nauczycielami ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego Powiatu Limanowskiego! Zastanawiasz się, co Ty możesz zrobić słusznego w sprawie profilaktyki uzależnień? Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu i swoją obecnością odpowiedz na proste hasło: Profilaktyka, a Ty!

PODSUMOWANIE HAPPENINGU LIMANOWSKI GŁOS PROFILAKTYKI

1 czerwca 2016 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej zorganizowali happening z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą Limanowski Głos Profilaktyki.

Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Jan Puchała – Starosta Limanowski. Podstawową ideą happeningu było promowanie ”Mody na życie bez uzależnień”.

Wydarzenie realizowane było w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy Głównej Policji ,,Profilaktyka a Ty” pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki, a także kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Imprezę rozpoczął ,,Marsz profilaktyczny”, w którym udział wzięli zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie wielu szkół z powiatu limanowskiego – łącznie ok. 500 osób. Wszyscy otrzymali naklejki Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, a także z projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Uczestnicy marszu zebrali się pod budynkiem Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, gdzie uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Szkoły Pan Eugeniusz Bogacz. Młodzież wspaniale przygotowała się do tego wydarzenia wykonując transparenty z hasłami profilaktycznymi, przyciągającymi wzrok przechodniów. LIMANOWSKI GŁOS PROFILAKTYKI było słychać w całym mieście za sprawą uczennic z Ekonoma, które wspólnie z uczestnikami skandowały: „Myśl na trzeźwo! Życie masz tylko jedno! Piwo, fajki i narkotyki to złe nawyki!  Masz szansę! Wygraj życie! Baw się z kumplami, nie z narkotykami! Życie nie po to jest by brać! Jesteś po to aby żyć!”. W asyście policji piesza kolumna przeszła ulicami naszego miasta, by dotrzeć do parku miejskiego, gdzie miała miejsce część oficjalna tej akcji.

„Chcieliśmy, aby nasze wspólne spotkanie, stało się czasem promowania mody na życie wolne od wszelkich uzależnień. Współczesny świat stawia przed nami liczne, nowe wyzwania i nieustannie nas zaskakuje. Rzeczywistość prowadzi nieustającą walkę dobra ze złem. Mamy nadzieję, że to wydarzenie pozostawi w nas ślad i pomoże w stawaniu się ludźmi pełnymi poczucia własnej wartości i godności, zdolnymi do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnymi od nałogów” – tymi słowami przedstawiciele gospodarzy: Pani Ewa Wątroba (powiatowy koordynator projektu KIK/68 z  PSSE w Limanowej)  oraz Pani Dorota Żelasko (pedagog szkolny Zespołu Szkół Nr 1  w Limanowej, ekspert programu „Profilaktyka a  Ty”) przywitali przybyłych uczestników marszu.

Pani Renata Tokarska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej – w imieniu organizatorów oficjalnie przywitała gości, opiekunów oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kolejno głos zabrali przedstawiciele partnerów przedsięwzięcia: Pan Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski oraz Pani Jolanta Szyler (Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa).

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pani Justyna Tokarczyk (Kierownik Biura Promocji Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej), Pan Mirosław Bulanda (Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego), Pani Iwona Pawlik (asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii) oraz niezastąpione pielęgniarki szkolne: Pani Janina Marcisz z Zespołu Szkół Nr 1 oraz Pani Teresa Miśkowiec z I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej.

Część artystyczną happeningu poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej. Na scenie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej zaprezentowali spektakl profilaktyczny pt. ,,Asertywność – sztuka bycia sobą”.Młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej przedstawiła  inscenizację pt: ,,Przestańmy biec” będącą wstępem do punktu kulminacyjnego  happeningu: „ZRYWU WOLNYCH SERC”.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Pan Mirosław Bulanda, odczytał odezwę społeczności programu PaT i zachęcił do wykonania „ZRYWU WOLNYCH SERC”, który miał miejsce punktualnie o godz. 12:00. Dlaczego zryw? – bo chodzi o energię, myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi o powstańczy zryw walki i troski. Walki o dzieci i młodzież, o ch zdrowie, o ich wolność,  o ich odpowiedzialne relacje rówieśnicze, relacje z młodszym i starszym pokoleniem. W tym roku, po raz pierwszy, wspólnie dołączyliśmy do  realizacji tego ogólnopolskiego dzieła. Zjednoczyliśmy się we wspólnym działaniu z całą Polską, gdyż jest to GEST realizowany w tym samym czasie i formie na terenie całego kraju, polegający na położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund jego rytmu. Warto wiedzieć, że w 2014 roku w Ogólnopolskim Głosie Profilaktykiwzięło udział prawie 75 tysięcy osób w całym kraju, natomiast w 2015 roku blisko 100 tysięcy osób.

Część artystyczną urozmaiciły również występy:  zespołu wokalno-instrumentalnego „Consonans” z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej pod opieką Pana Leszka Mordarskiego, przedszkolaków z grupy VI z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Limanowej prowadzonej przez Panią Agnieszkę Sułkowską i Panią Jolantę Sułkowską oraz profesjonalnej sekcji tanecznej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Myślenice. Formacja prowadzona jest przez Pana Adriana Bochackiego i Panią Annę Tondera. Kierownikiem sekcji tanecznej jest Pani Bożena Wójtowicz. Artyści zachwycali wszystkich głosem, dźwiękiem, ruchem i strojem…

Dużą popularnością cieszyły się także stoiska profilaktyczne, które chętnie odwiedzała zebrana młodzież i zaproszeni goście. Stoiska przygotowali przedstawiciele:

 • Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – z pokazem technik kryminalistycznych,
 • Auto-Moto Klubu w Limanowej – z pokazem sprzętu ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Limanowej – z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz torem przeszkód z alkogoglami i narkogoglami.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Powiat Limanowski, Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Limanowski Dom Kultury, Auto-Moto Klub Limanowa, a także Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.

W imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej SERDECZNIE DZIĘKUJEMY zaproszonym gościom za udział w tak ważnym dla całej limanowskiej społeczności wydarzeniu.

Dużą popularnością cieszyły się także stoiska profilaktyczne, które chętnie odwiedzała zebrana młodzież i zaproszeni goście. Stoiska przygotowali przedstawiciele:

 • Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – z pokazem technik kryminalistycznych,
 • Auto-Moto Klubu w Limanowej – z pokazem sprzętu ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Limanowej – z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz torem przeszkód z alkogoglami i narkogoglami.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Powiat Limanowski, Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Limanowski Dom Kultury, Auto-Moto Klub Limanowa, a także Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.

W imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej SERDECZNIE DZIĘKUJEMY zaproszonym gościom za udział w tak ważnym dla całej limanowskiej społeczności wydarzeniu.

Dziękujemy partnerom i sponsorom happeningu:

 • Panu Janowi Puchale, Staroście Powiatu Limanowskiego, Panu Mieczysławowi Urydze, Wicestaroście Powiatu Limanowskiego oraz dyrektorom i pracownikom Wydziału Zdrowia, Promocji i Edukacji, w szczególności Pani Justynie Tokarczyk i vPani Magdalenie Ślazyk oraz Pani Małgorzacie Twaróg
 • Księdzu Prałatowi Wiesławowi Piotrowskiemu, proboszczowi limanowskiej parafii,
 • Panu Dariuszowi Urbaniakowi, Komendantowi Powiatowemu Policji w Limanowej, Panu Mirosławowi Bulandzie, Naczelnikowi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, pracownikom wydziału ds. nieletnich i kryminalnego, w szczególności Pani Iwonie Pawlik i Panu Józefowi Banachowi.
 • Panu Władysławowi Biedzie, Burmistrzowi Miasta Limanowa oraz pracowniom Urzędu Miasta Limanowa, w szczególności Pani Jolancie Szyler i Pani Marii Putiatyckiej
 • Panu Władysławowi Pazdanowi, Wójtowi Gminy Limanowa oraz pracownikom Urzędu Gminy Limanowa i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Pani Magdalenie Szczygieł-Smadze, Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Limanowa ds. zarządzania LDK
 • Pani Magdalenie Dyląg Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Limanowa ds. Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
 • Nauczycielom Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej zaangażowanym w przygotowanie happeningu, w szczególności Pani Magdalenie Stanik, Pani Agnieszce Sułkowkiej i Pani Barbarze Jabłońskiej.
 • Pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Limanowej, za pomoc podczas happeningu: Pani Lucynie Bugajskiej, Pani Bogusławie Sędzik, Pani Edycie Fiejtek, Panu Łukaszowi Kędroniowi i Panu Andrzejowi Smajdorowi.

Dziękujemy:

 • za przygotowanie stoisk profilaktycznych: przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej oraz pracownikom Auto Moto Klubu w Limanowej
 • za przygotowanie występów artystycznych i uświetnienie imprezy: dyrekcji, opiekunom i uczniom Gimnazjum z Dobrej, dzieciom i ich opiekunom z Przedszkola Nr 1 w Limanowej, młodzieży z zespołu „Consonans” pod okiem Pana Leszka Mordarskiego, kierownictwu i tancerzom formacji „Sokół- Myślenice”
 • za prowadzenie marszu: Karolinie Kordeczce, Justynie Atłas, Klaudii Slazyk, Annie Madoń, Kamilowi Moskalowi, Jerzemu Twarogowi, części artystycznej: Anecie Oleksy i Bartkowi Zelkowi, a także wszystkim uczniom naszego Zespołu Szkół Nr 1 zaangażowanym w tą akcję, których nie sposób wymienić z nazwiska, za pomoc i dobrą energię w tym szczególnym dniu

Dziękujemy Dyrektorom wszystkich szkół za oddelegowanie uczniów na Marsz, a przede wszystkim obecnej podczas happeningu młodzieży wraz z opiekunami – bez Was ten happening by się nie odbył!

Uczestnikami akcji były:

 • Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej
 • Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
 • Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej
 • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej

Serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym, którym nie jest obojętna profilaktyka uzależnień. Swoją obecnością odpowiedzieliście na proste hasło: Profilaktyka, a Ty!

Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY ZA ROK!

Więcej zdjęć na facebooku – zapraszamy.

Skip to content