Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Szkolenie dla klas III technikum budowlanego

Szkolenie dla klas III technikum budowlanego

W dniu 18.04.2016 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie przygotowane przez firmę Atlas.

Wzięli w nim udział uczniowie klas III T1 i III T2 wraz z nauczycielami zawodowych przedmiotów budowlanych. Szkolenie prowadzili doradcy techniczni firmy Mirosław Kwiatkowski i Rafał Spyrka. W teoretycznej części szkolenia przybliżone zostały zasady wykonywania systemu dociepleniowego budynków oraz nowości na rynku materiałów budowlanych. Część praktyczna szkolenia odbyła się w sali przeznaczonej do zajęć warsztatowych. Uczniowie, oglądali pokaz docieplenia fragmentu ściany oraz wysłuchali porad technicznych na temat kolejności technologicznej wykonania systemu. Przedstawiciele firmy dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodzieżą klas budowlanych, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dzięki takim szkoleniom młodzież nabywa informacji na temat materiałów budowlanych, które pojawiają się na rynku oraz potrafi wskazać wady i zalety tego wyrobu. Po ukończonym szkoleniu uczniowie otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Skip to content