Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Z życia internatu

Z życia internatu

W lutym młodzież z internatu uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Limanowej i doradcą zawodowym.

16 lutego 2016 r. sierżant policji p. Iwona Pawlik – asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przedstawiła uczestnikom spotkania tematykę zagrożeń internetowych, cyberprzemocy i bezpiecznych zachowań w internecie. Tematyka i sposób przedstawienia problemu spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Przekazane informacje kolejny raz uświadomiły wychowankom jak ważna jest ochrona swojej prywatności w internecie i jakie skutki niesie jej brak.

Doradca zawodowy p. mgr Joanna Kuźniacka w dniu 25 lutego 2016 r. przekazała wychowankom praktyczne rady jak rozmawiać, aby się prawidłowo porozumiewać, jak przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną, a także przeprowadziła ćwiczenie „Zeznania naocznego świadka”, przedstawiła mechanizm powstawania plotki. Zajęcia z panią doradcą były ciekawe i będą kontynuowane na kolejnym spotkaniu.

Skip to content