Wycieczka zawodoznawcza

Wycieczka zawodoznawcza

W ramach zajęć praktycznych „Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych” klasa II W pojechała na wycieczkę zawodoznawczą do Instytutu Zootechniki PIB w Balicach. W wycieczce wzięło udział 25 uczniów pod opieką pani Jolanty Zapały i pani Barbary Król.

Uczniowie zapoznali się z elementami badań naukowych prowadzonych w Instytucie. Dr inż. Michał Bochenek z Działu Biotechnologii Rozrodu Zwierząt opowiadał na temat przechowywania i seksowania nasienia. Uczniowie mieli możliwość oglądania nasienia buhaja pod mikroskopem oraz słomek zamrożonych w ciekłym azocie. W Dziale Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt dr inż. Artur Gurgul przedstawił prezentację pt. “Ocena genomowa zwierząt gospodarskich”.

W trakcie wizyty na fermie w Aleksandrowicach uczniowie zobaczyli rasy zachowawcze królików, dowiedzieli się o warunkach ich utrzymania, sposobie żywienia i rozrodzie. Uczestnicy wycieczki również mogli podziwiać rasy rodzime drobiu, pogłębić wiedzę na temat ich hodowli i rozpoznawania jaj.

Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie fermy bydła mlecznego w Kobylanach, gdzie dr inż. Andrzej Jurkiewicz w bardzo szczegółowy sposób opowiedział uczniom o funkcjonowaniu gospodarstwa, poszczególnych etapach produkcji, żywienia, rozrodzie zwierząt oraz odchowie cieląt.

Skip to content