Wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

W dniu 26 listopada 2015r. uczniowie naszej szkoły (klasy 3b2/t3 Technikum Ekonomiczne) wraz z nauczycielką Karoliną Piaskowy uczestniczyli w wizycie studyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Wizyta ta jest elementem wieloletniej współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, w ramach której młodzież może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Uczelni. Jest to również okazja do pozyskania informacji na temat struktury organizacyjnej Uczelni oraz kierunków i specjalności dostępnych w poszczególnych Instytutach.

Pobyt młodzieży naszej szkoły rozpoczął się od zwiedzania budynku PWSZ. Następnie uczniowie uzyskali informacje dotyczące oferty edukacyjnej poszczególnych Instytutów a szczególnie Instytutu Ekonomicznego, który znajduje się na ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu. Zasadniczym punktem wizyty był udział w zajęciach z przedmiotu „Zarządzanie” prowadzonych przez Panią dr inż. Iwonę Gawron. Były to zajęcia dla studentów I roku studiów o kierunku Ekonomia w Instytucie Ekonomicznym. Temat spotkania dotyczył komunikacji interpersonalnej. Uczniowie naszej szkoły wysłuchali wykładu na temat skuteczności przekazu, możliwości komunikacji w zależności od typu charakteru a także czynnie uczestniczyli w ćwiczeniach przeprowadzonych w ramach tych zajęć. Każdy z uczniów wypełnił kwestionariusz stylu interpersonalnego na podstawie którego można było stwierdzić jakim jest się typem uczestnika procesu komunikacji. Młodzież naszej szkoły wraz ze studentami I roku wykonywali różnego rodzaju zadania i ćwiczenia, dzięki czemu zrozumieli dokładniej tematykę komunikacji interpersonalnej.

Po zakończeniu zajęć uczniowie mieli okazję porozmawiać ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, o tym jak wygląda edukacja w PWSZ i nie tylko.

Pobyt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej wzbudził w uczniach wiele pozytywnych emocji. Była to dla nich niepowtarzalna okazja do uczestniczenia w zajęciach na prawach studentach, jeszcze przed zakończeniem edukacji w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej.

Skip to content