Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Jubileusz „Consonansu”

Jubileusz „Consonansu”

19 listopada b.r. swoje święto 45 lecia istnienia obchodził zespół wokalno – instrumentalny „Consonans” działający przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej. Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości delegacja zespołu udała się na cmentarz, aby złożyć wiązanki kwiatów oraz zapalić znicze na grobach założycieli: prof. Ludwika Mordarskiego i dyr. Adama Biedronia. O godz. 13.00 na hali sportowej odprawiona została okolicznościowa Msza Św. w intencji opiekunów oraz byłych i obecnych członków „Consonansu”. Przewodniczył jej proboszcz parafii Limanowa – Sowliny Ksiądz Stanisław Śmierciak, a towarzyszyli mu ks. Dariusz Dziedziak, ks. Paweł Furdyna i ks. Kamil Wróbel, który jako absolwent „Ekonoma” i były członek zespołu wygłosił przepiękne kazanie nawiązujące do przypowieści o talentach danych przez Boga i umiejętności ich wykorzystania.

Następnie rozpoczęła się część oficjalna, którą prowadzili Marzena Woźniak – Stach i Wiesław Dutka. Powitania zaproszonych gości dokonał Dyrektor Szkoły mgr Eugeniusz Bogacz. Przybyłymi na uroczystość gośćmi byli między innymi: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Urszula Nowogórska, Radny Wojewódzki Pan Grzegorz Biedroń (były członek „Consonansu”), Starosta Limanowski Pan Jan Puchała, v-ce Starosta Pan Mieczysław Uryga, Burmistrz Miasta Limanowa Pan Władysław Bieda, v-ce Burmistrz Pan Wacław Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Jolanta Juszkiewicz, v-ce Przewodniczący R.M. Pan Jan Winiewski, Wójt Gminy Słopnice Pan Adam Sołtys, Wójt Gminy Tymbark Pan Paweł Ptaszek , dyr. Wydz. Edukacji Starostwa Powiatowego Pan Artur Krzak, przew. komisji oświaty Starostwa Powiatowego w Limanowej Pan Stefan Hutek, dyr. Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Limanowej Pani Justyna Tokarczyk, kier. Biura Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” Pani Iwona Kuzak. Gościem honorowym był Pan dr Józef Szymon Wroński – autor wstępu do książki.

Serdeczne słowa powitania skierowane zostały do Pani Krystyny Mordarskiej, żony założyciela zespołu, powitanej brawami na stojąco oraz do licznie przybyłych byłych i obecnych członków zespołu, nauczycieli, sponsorów oraz zgromadzonej młodzieży.

Kolejnym punktem programu była prezentacja, specjalnie na tę okazję wydanej książki – albumu pt. „Z gitarą i mikrofonem przez 45 lat zespołu Consonans – w obrazach i wspomnieniach”, autorstwa obecnego opiekuna zespołu.

Na 220 stronach zaprezentowana została historia tej grupy, przeplatana wspomnieniami 18 byłych członków, ubarwiona ponad 400 fotografiami.Wstęp napisał limanowianin, a obecnie wykładowca akademicki w Krakowie Pan dr Józef Szymon Wroński, a zakończenie albumu stanowi rozdział „Consonans” w oczach Dyrektora Szkoły Eugeniusza Bogacza. Jak powiedział autor, jest to pierwsza w historii Limanowej publikacja podejmująca temat tak zwanej muzyki młodzieżowej w naszym mieście.

Kolejno głos zabrali zaproszeni goście.

Burmistrz Władysław Bieda wraz z przewodniczącą Rady Miasta Jolantą Juszkiewicz i v-ce Burmistrzem Wacławem Zoniem przekazali nadane przez Radę Miasta Limanowa medale „Przyjaciel Miasta Limanowa” Pani Annie Jaworz – Dutka i Panu Leszkowi Mordarskiemu.

Starosta Limanowski Jan Puchała wręczył zespołowi oraz jego zasłużonym członkom okolicznościowe adresy.

Listy gratulacyjne wraz z serdecznymi słowami zostały też złożone przez Wójtów Gminy Słopnice Adama Sołtysa i Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka.

Uroczystość zakończył koncert 17 grup reprezentujących kolejne w historii zespołu roczniki. Przypomnieli oni zebranym utwory jakie wykonywali przed wieloma latami oraz współczesne melodie rozrywkowe i muzykę poważną. W specjalnie, dla wszystkich przygotowanej „kawiarence”, zebrani długo i serdecznie wspominali swoją przygodę z „Consonansem.

Dla przypomnienia:

Jesienią 1970 roku w ówczesnym Technikum i Liceum Ekonomicznym założony został zespół składający się początkowo z czterech młodych zafascynowanych muzyką gitarową chłopców. Inicjatorami tej grupy byli: założyciel i pierwszy dyrektor „Ekonoma” prof. Adam Biedroń i szeroko znany limanowski nauczyciel, pedagog i folklorysta prof. Ludwik Mordarski. Pierwszy skład tworzyli: Bolesław Biedroń (gitara akustyczna), Stanisław Golonka (perkusja), Leszek Mordarski (gitara solowa) i Bogdan Wielkiewicz (gitara basowa). Byli oni zauroczeni muzyką, będącego wówczas „na fali”, brytyjskiego zespołu „The Shadows”. Po pewnym czasie skład grupy powiększył się o wokalistki: Sabinę Dyrek, Bożenę Kudynowską, Marię Leśniak, Zofię Ryś, Marię Stanisz oraz Magdalenę Smoleń. Swą przygodę z zespołem rozpoczynają rok później bracia Andrzej i Wojciech Stanisz oraz Władysław Szewczyk. Pierwotną nazwę „Decybele” w roku 1975 zmieniono na „Consonans” i tak jest do dziś. Ta trwająca nieprzerwanie przez 45 lat działalność to z pewnością ewenement w skali kraju. Swymi występami uświetniają wszystkie najważniejsze chwile w życiu szkoły, miasta czy powiatu. Biorą udział w wielu przeglądach, festiwalach, konkursach oraz uroczystościach o charakterze państwowym, religijnym, szkolnym czy też charytatywnym, promując nasz Powiat Limanowski, Miasto Limanowa, a nawet można powiedzieć szkolę macierzystą w strukturach, której działają. W zespole swoje pierwsze kroki stawiali dzisiejsi artyści jak np.: Jadwiga Postrożna, Marcin Młynarczyk, Sylwia Zelek, Dominik Dudek, Piotr Biedroń, Piotr Brajner, Kajetan Pietrzak, Karolina Curzydło.

Skip to content