Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Ćwiczebna ewakuacja budynku szkoły – alarm pożarowy

W dniach 15 i 16 września 2015 r. przeprowadzono ćwiczebną ewakuację budynków szkoły (Budynek A, B, Internat).

Celem jej było zapoznanie młodzieży klas pierwszych ze sposobem opuszczania budynków szkoły w razie zagrożenia oraz doskonalenie postępowania ewakuacyjnego młodzieży starszej oraz pracowników. Ćwiczenia przebiegały w sposób sprawny i spokojny. Wzięło w nich udział: 1121 uczniów i 66 pracowników oraz obserwatorzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej (tylko w Internacie). Ćwiczenia przygotował i prowadził nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Robert Papież wraz z pracownikami szkoły.

Skip to content