Nietypowa lekcja biologii

Nietypowa lekcja biologii

Zajęcia edukacyjne w Laboratorium Ścieków i Wody

“Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.” (według definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 Dz.U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami).

Uczniowie klasy 1C Liceum Ogólnokształcącego poznawali pracę i walory najbliższego regionu, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych w Laboratorium Ścieków i Wody.

Nadrzędnym celem było przygotowanie uczniów do świadomej ochrony środowiska i zasobów wody przez całe życie, stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego, ekologicznego stylu życia.

Zajęcia terenowe realizowane były po raz kolejny – w ramach lekcji biologii, prowadzonych przez Panią Agnieszkę Sułkowską – przy współpracy z MZGKiM w Limanowej. Uczniowie omawiali, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi oraz instytucji w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zdrowia. Dowiedzieli się co sami mogą zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu. Uczniowie zaznajamiali się z funkcjonowaniem oczyszczalni i poznawali codzienną pracę w tym miejscu.

Cieszymy się z takiej nietypowej lekcji biologii, wykraczającej poza mury szkoły!

Skip to content